Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov

Základná škola Rudolfa Dilonga Trstená realizuje v období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 dopytovo orientovaný projekt Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe

Školenia absolvované v rámci projektu:

  1. Inovatívne stratégie vyučovania a učenia sa
  2. Efektívne metódy a formy vzdelávania
  3. Rozvoj čitateľskej gramotnosti
  4. Autorský zákon v praxi učiteľa
  5. Úprava dokumentov
  6. Manažment žiackych projektov