Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Program doučovania „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ časť škôl z iných zdrojov.

Do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace február až máj 2022 sa zapojili aj naši učitelia.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu na predmety na 1. aj 2.stupni. V našej škole sa môžu doučovať na predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Fyzika, Dejepis.

Osem učiteľov, niektorí naši vyučujúci, niektorí bývalí naši učitelia vypomáhajúci vytvoria skupiny 4-6 žiakov, ktorí sa budú pravidelne mimo vyučovania doučovať.

V prípade záujmu o doučovanie oslovte vyučujúceho:

1.stupeň:  PaedDr. Andrea Kadlubiaková, Mgr. Eva Valková

2. stupeň: Mgr. Gabriela Kordiaková, Mgr. Ľuboslav Smatana, Mgr. Henrieta Mačorová, Mgr. Monika Sokolovská, Ing. Mária Kováčiková, Mgr. Mgr. Magdaléna Gensorová.

Spolu múdrejší 3 minedu.sk

ministerstvo skolstva