Mimoriadna situácia

PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED

 

Výnimky z karantény

INFORMÁCIE pre rodičov vyučovanie v školskom roku 2021-2022

Organizácia žiakov počas dištančného vzdelávania

Rozvrh hodín 1-4 ročník počas dištančného vzdelávania

Rozvrh hodín 5-9 ročník počas dištančného vzdelávania

 

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021

Vytlačiť