triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Návšteva u pani primátorky

Počas týždennej témy: „Miesto kde žijem“, bola trieda Ovečiek a Rybičiek na návšteve na mestskom úrade u pani primátorky. Pani primátorka ich privítala, predstavila im symboly mesta Trstená, odpovedala na zvedavé otázky detí, porozprávala aké sa v meste pripravujú akcie a prijala aj návrhy na zmeny a vylepšenia v našom krásnom meste. Dostali sme krásne pohľadnice a poďakovali sme sa za venovaný čas.

phoca thumb m 001

Mám básničku na jazýčku

V posledných marcových dňoch sa konala v našej materskej škole recitačná súťaž: :Mám básničku na jazýčku“. Deti nás milo prekvapili svojím prednesom básní, ktoré sa naučili nie v škôlke, ale doma. Aj tí menej smelí nabrali odvahu a ukázali, čo vedia. Bolo ťažké vybrať z nich niekoľko víťazov. Ďakujeme rodičom, ktorí nelenili a naučili svoje detičky veľmi pekné básničky.

phoca thumb m 001

Naši plavci z materskej školy

Predškoláci z triedy Ovečiek a Sovičiek vyskúšali niečo nové. Bol to plavecký výcvik. Prekonali nielen strach z vody a ponárania sa, ale už zvládli prvé plavecké pokusy. Veľká vďaka patrí Plaveckej škole TULIPÁNIK, a všetkým tetám inštruktorkám za ich trpezlivosť a láskavý prístup. Bolo nám s vami výborne. Nechcelo sa nám odísť domov. Deň vody sme oslávili najlepšie ako sa len dalo. Hrami vo vode a vodnými šmýkačkami. Na tento týždeň budeme dlho spomínať.

phoca thumb m 001

Hviezdička

V prvý jarný deň, sa konala recitačná súťaž "Hviezdička" v prednese poézie a prózy. Recitovali predškoláci z celého okresu Tvrdošín. Najlepšou recitátorkou poézie s 1.miestom sa stala naša Barborka Gnidová z triedy Sovičiek pod vedením pani učiteľky Mgr. Oľgy Zaťkuliakovej. Gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy v recitovaní.

phoca thumb m 001

Pokusy v materskej škole

Počas mesiaca marec sme sa v materskej škole zahrali na malých výskumníkov. VĎAKA dobrej spolupráce so základnou školou nás pani učiteľka Mgr. Monika Sokolovská hravou a zážitkovou formou oboznámila s niektorými fyzikálnymi javmi a vlastnosťami materiálov.

phoca thumb m 001