triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Kontakt

 Názov školy  Telefónne čísla, e-mail ZŠ
   
 Základná škola s materskou školou  zsdilong(at)zsdilong.sk 
 Rudolfa Dilonga +421(0)911 246 284 (riaditeľ)
 Hviezdoslavova 823/7  +421(0)911 205 658 (zástupca)
 028 01 Trstená +421(0)948 782 070 (ekonóm)
  +421(0)911 205 648 (jedáleň-vedúca) 
  +421(0)948 861 071 (strava: prihlasovanie/odhlasovanie)
   
   
Elokované pracovisko  Telefónne čísla, e-mail MŠ
Námestie M. R, Štefánika  cms(at)zsdilong.sk
27/438, 028 01 Tsrtená  +421(0)911 205 493 (zastupca MŠ)
   +421(0)911 205 681 (MŠ pri Oravici)
   
IČO 42434912
DIČ 2120117549
Bankový účet IBAN: SK63 0200 0000 0022 3420 1656