triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Výchovné a kariérové poradenstvo

Vážení rodičia, milí žiaci,

Výchovný poradca vykonáva poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí.

Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami poradenských zariadení.

V oblasti kariérového poradenstva Vám poradí so strednou školou, zosúladí potreby žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a trhom práce.

Konzultačný deň – utorok

V prípade záujmu a potreby sa môžete obrátiť na výchovnú a kariérovú poradkyňu školy   Mgr. Danielu Krasuľovú.

Kontakt: Tel.: +421907 246 168

E-mail: vp(at)zsdilong.sk

Link na online konzultáciu (po dohode).

Konzultáciu je možné kedykoľvek si vopred dohodnúť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

Informácie o prihláškach na stredné školy.