triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Projekty 2022-2023

"CESTA ELEKTRINY A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE"

Olympijský deň s rodinou 2023

SmartBooks pre školu

AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE V ZŠ S MŠ RUDOLFA DILONGA Z PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.

Projekt AMMA (Algebraický prístup k zavádzaniu „mínus“ do školskej matematiky) – Erasmus+

Pracujeme v projekte: Navrhni 3D hračku s microbitom

 
 
Nákup edukačných publikácií
 

ZŠ s MŠ R. Dilonga je aj v školskom roku 2022/2023 zapojená do Programu „Školské ovocie“ a jeho súčasťou je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. 

Školský digitálny koordinátor-- pokračujeme aj v školskom roku 2022/2023

Aj v školskom roku 2022/2023 POKRAČUJE " Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý na našej škole  zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom podpory