triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

2%

Vážení rodičia a priatelia školy, veľmi by nám pomohli Vaše darované 2%

Chceli by sme ich použiť na rekonštrukciu šatní chlapcov a dievčat v telocvični a na rekonštrukciu oplotenia materskej školy pri Oravici.

Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Zamestnanci, ktorí požiadali o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa:

Podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením môžete do 30. 04. aktuálneho roka odovzať na našej škole, prípadne doručiť na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

 Tlačivá na stiahnutie (formát PDF).

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

POUČENIE NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 Údaje pre darcov, ktorí podávajú daňové priznanie:

Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená

Sídlo: Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

Právna forma:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 42434912

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese ekonom(at)zsdilong.sk alebo na
tel. čísle: 043 5 392 598

Želáme vám správne rozhodnutie, všetkým darcom úprimne ďakujeme a vyprosujeme požehnanie pre Vás a Vaše rodiny.