Rada školy

  

Členovia rady školy

  
   
  

Mgr. Jana Letašiová

predseda

  
 
 

Mgr. Ľubomíra Šrámková

pedagogickí zamestnanci

Katarína Straková  
  
  

Erika Čierna

nepedagogickí zamestnanci

   
   
Rastislav Bača
zástupcovia rodičov
Mgr. Jana Letašiová
 
   
Mgr. Slavomíra Gočalová zástupcovia rodičov MŠ
Ing. Vladimír Rehák
 
  
  

doc. ThDr. Juraj Spuchľák PhD.

zástupca zriaďovateľa

Ing. Mária Žembéryová
Valéria Kubasová
 
Štefan Bača st.  
  
  

Vytlačiť