2% z vašej dane Elektronická prihláška Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“ DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Elektronická prihláška

Čítaj Viac

Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“

HLASUJEME...

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

NÁSTUP žiakov do ZŠ od 8. marca

Vážení rodičia,

Na základe  Rozhodnutia zriaďovateľa školy podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 a aktuálneho stavu okresu  Tvrdošín (II. stupeň varovania) je umožnené prezenčné vyučovanie na 1. stupni ZŠ pre všetkých:

Školská súťaž

O najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu

Milé deti,

od 3.marca do 26. marca 2021 čakáme na vašu vlastnoručne vyrobenú, nakreslenú veľkonočnú pohľadnicu. Môžete použiť rôzne techniky, pohľadnica sa môže aj otvárať.... fantázii sa medze nekladú. Je potrebné dodržať formát pohľadnice a najväčší môže byť max. A5, z druhej strany by mal byť čistý. Tí žiaci, ktorí ostali doma na dištančnom vzdelávaní môžu pohľadnicu odfotiť a poslať zajaczkowska(at)zsdilong.sk

Tie najkrajšie budú odmenené  a poslané sponzorom školy a iným školám. A všetkých zapojených čaká sladká odmena.

Tešíme sa na Vaše pohľadnice.

TESTOVANIE rodičov, pedagógov  a zamestnancov s nástupom do ZŠ a MŠ od 1.marca 2021

Vážení rodičia,

aj keď od 1.3.2021 bude okres Tvrdošín preradený do farby červenej v COVID automate a do zamestnania stačí 14 dňový test, pre rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní naďalej platí povinnosť testovať sa každých 7 dní. Platí to aj pre MŠ.

V spolupráci s mestom Trstená je pripravené a otvorí sa v piatok 26.2.2021 odberové miesto na testovanie antigénovými testami  COVID19 pre rodičov, zamestnancov a detí škôl Trstená.

OZNAM -nástup od 22.2.

Vážení rodičia,

od pondelka 22. februára po jarných prázdninách sa otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl (ročníky 1.- 4.).

Testovanie detí ani žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov, učitelia a všetci nepedagogickí zamestnanci.   

Stále funguje školský semafor, preto je potrebné nahlásiť prípadné podozrenie alebo ochorenie na vírus Covid -19.