triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Deň ochrany a človeka v prírode

Dňa 13.9.2023 sa uskutočnil na našej škole Deň ochrany a človeka v prírode. My sme si ho nazvali aj Rozlúčka s letom. Žiaci strávili veľmi pekný deň plný nových zážitkov. Prvý stupeň absolvoval cestu na Bubeník. Žiaci prešli krížovú cestu, pomodlili sa pri kaplnke a pozreli si krásy nášho mesta z vyhliadkovej veže. V našej školskej výukovej záhrade sa zahrali rôzne hry a naplnili brušká opekanou slaninou, či špekačkou.

phoca thumb m 001

Národný projekt POP III

V Základnej škole s materskou školou Rudolfa Dilonga bude v období od 01.09. 2023 do 31. 08.2024 v rámci Národného projektu POP 3 z „Programu Slovensko“, zo zdrojov Európskej únie, pracovať podporný tím.

Cieľom Národného projektu je udržať na školách pozície školských podporných tímov: pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materskej škole a zároveň školského digitálneho koordinátora.

Začiatok školského roka 2023 – 2024

Teším sa, že ste nezabudli čarovné slovíčka a ráno zaznievali pozdravy „Dobrý deň“, „Dobré ráno“, „Pochválený buď Ježiš Kristus“. Je jedno, ktorý pozdrav si vyberiete, len nezabúdajte na pozdrav každý deň.

Škola je pripravená začať nový školský rok! Máme vymaľované a vynovené nové 2 prvácke triedy, vymaľovanú školskú kuchyňu, vynovuje sa školská kaplnka, obnovuje sa kamerový systém a naša škola dostáva nové šaty. Buďte hrdí na svoju školu a verím, že novú fasádu nebudete ničiť. Vážte si prácu druhých, krásne nové prostredie a ja naozaj úprimne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby mohla škola pre svojich žiakov a deti zabezpečiť čo najlepšie podmienky na vyučovanie.

phoca thumb m 001

Reforma obsahu vzdelávania na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v 1.ročníku v novom školskom roku 2023/2024

Experimentálne overovanie nového školského vzdelávacieho programu.

Ministerstvo školstva v minulom šk. roku vybralo prvú štyridsiatku základných škôl, ktoré začnú od nového školského roka vyučovať podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.

„Ministerstvo sa snažilo školy vybrať tak, aby predstavovali pestrú vzorku. Strávili sme viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,“ povedal vtedajší minister školstva Ján Horecký. Medzi pilotné školy, ako jediná katolícka škola bola vybraná aj naša škola, Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej na Orave.

Nový vzdelávací program sa bude experimentálne realizovať iba v prvých ročníkoch, na našej škole v 1. A a v 1.B.

VSTUP DIEŤAŤA DO ŠKOLY JE VSTUPOM DO SPOLOČNOSTI

Mohli by sme začať aj láskou k múdrosti a vzdelávaniu.  To je naším najhlbším prianím, vybudovať ju u deti, ktoré nám zverujete. Adaptácia detí na základnú školu je v mnohých prípadoch náročné obdobie. Dôležitú úlohu tu zohráva predovšetkým rodič, ktorý to musí ustáť a nerozladiť sa. Mal by byť pevným prístavom pre dieťa, ktoré vstupuje do nepoznaného a môže cítiť úzkosť a strach.