triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – JARNÉ PRÁZDNINY PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Jarné prázdniny podľa MŠVVaM pre žiakov ZŠ Žilinského kraja začínajú v pondelok 19. februára a končia 23.februára 2024. Začiatok vyučovania po prázdninách bude 26.februára 2024 (pondelok).

PREVÁDZKA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY bude v dňoch od 19.2.- 21.2. 2024

OTVORENÁ PRE PRIHLÁSENÉ DETI.

PRIHLÁSENÉ DETI sa vyučujú v TRIEDACH PRI ORAVICI.

PREVÁDZKA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY bude v dňoch 22. a 23. 2. 2024 (štvrtok, piatok) ZATVORENÁ z prevádzkových dôvodov: montáže, osadenia a napojenia nového konvektomatu v školskej kuchyni s potrebnými elektroinštalačnými a murárskymi prácami.

Opatrenia boli vykonané v zmysle § 28 Školského zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ o materskej škole č. 541/2021 Z. z. podľa §1 ods. 4 z organizačných a prevádzkových dôvodov podľa počtu prihlásených detí do materskej školy v čase žiackych školských prázdnin.

Nástup všetkých žiakov a detí do svojich tried bude riadne 26.februára 2024 (pondelok).

Ďakujeme za pochopenie.

Všetkým rodinám prajeme požehnané jarné prázdniny.

Pôstna výzva 2024

Popolcovou strediu sme začali 40-dňové obdobie pôstu. Mnohí z nás vnímajú toto obdobie ako smutné či nudné. Pôstne sebazápory, o ktorých budeme často počúvať, však nemusia nutne znamenať nejesť mäso, obliekať sa do vrecoviny či posýpať sa popolom... To dnes „neletí“. Pre mňa - kresťana žijúceho v modernom svete, môže byť pôstom ovládanie svojej vôle, pohľadov a návykov, ktoré ma zvádzajú k pohodlnosti, zbytočnému leňošeniu, mrhaniu času pri počítači, hrách a stránkach, ktoré ohrozujú moju mravnosť.

2024 postna vyzva

Škola je zapojená do Národného projektu NP edIT2

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ Projekt sa realizuje v rámci celkového prispôsobovania sa výchovno-vzdelávacieho procesu aktuálnym potrebám vo vzdelávaní, a to najmä podporou rozvoja digitálnych zručností žiakov a učiteľov, a postupného nástupu hybridného vzdelávania.

2024 edit2

ŠKD na výstave

Sviatok sv. Valentína sme v našom ŠKD trávili netradične a to návštevou výstavy Valentínskych prác v Centre voľného času. Okrem toho, že sme sa dozvedeli zaujímavosti o živote sv. Valentína potešilo nás aj to, že sme si tam našli aj svoje práce, ktoré sme  vyrábali v našich kluboch. Všetkým sa výstava páčila, ďakujeme aj za krásne inšpirácie. 

phoca thumb m 001

Aktivity našich štvrtákov

Žiaci štvrtého ročníka svojím fašiangovým vystúpením urobili veľkú radosť všetkým v Dome Charitas sv. Františka z Assisi v Trstenej. Zarecitovali, zaspievali ľudové piesne a pri ich melódii sa všetci spoločne zabávali.  Štvrtákov zasa navštívili predškoláci. 

phoca thumb m 001