Mimoriadna situácia KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane

Mimoriadna situácia

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

OZNAM - Zatvorenie MŠ (počas jesenných prázdnin)

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že pre nízky záujem prihlásených detí, počas jesenných prázdnin škôl - a to v piatok 30. 10. 2020 a pondelok 2. 11. 2020, prerušujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Želáme a vyprosujeme Vám pokojné dni. Tešíme sa na stretnutia s Vami v utorok 3.11.2020.

Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

Dnes v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka, náš zriaďovateľ katolíckej školy.
Zomrel na následky dlhých a ťažkých chorôb.
Úmrtie nebolo spojené s ochorením COVID-19.
Odpočívaj v pokoji.
R.I.P.

OZNAM – prerušenie bežného vyučovania v škole pre žiakov 5.- 9. ročníka – prechod na dištančné vzdelávanie

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 23. októbra 2020 číslo: 2020/17949:1-A1810  s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.  

Žiaci sa budú učiť dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.  

Verím, že to zvládneme. V prípade otázok, zapožičania tabletu alebo vyriešenia nejakej komplikácie na vyučovanie v domácom prostredí kontaktujte svojho triedneho učiteľa.  

Nebojte sa podeliť o problémy alebo radosti, všetci sme v tom spolu. Tak nám Pán Boh pomáhaj. 

OZNAM – prerušenie vyučovania v škole pre žiakov 1. - 4. ročníka –prechod na dištančné vzdelávanie

Na základe usmernení z MŠVVaŠ na našej škole nastala Červená fáza. 

Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi.   

Na základe viacerých potvrdených pozitívnych testov na COVID-19 u učiteľov i nepedagogickej zamestnankyne sa prerušuje štandardný výchovno -vzdelávací proces aj v ročníkoch 1.- 4. na 4 dni.   

Žiaci zostávajú v domácej izolácií a prechádzajú na dištančnú formu vyučovania.  

Ďalej budeme postupovať podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  

Dátum posledného kontaktu – 23.10. 2020 

Dátum ukončenia izolácie 2.11.2020 

Nástup do školy 3. 11. 2020 

Nariaďujem kompletnú dezinfekciu školy.

Verím, že to zvládneme. V prípade otázok, zapožičania tabletu alebo vyriešenia nejakej komplikácie na vyučovanie v domácom prostredí kontaktujte svojho triedneho učiteľa.  

 Tak nám Pán Boh pomáhaj.
Ďakujeme za Vaše modlitby, trpezlivosť a pomoc pri domácom vyučovaní.  

 

OZNAM - JESENNÉ PRÁZDNINY

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 23. októbra 2020 Číslo: 2020/17949:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.