2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane. Do konca apríla 2021.
Čítaj viac

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Blahoželanie všetkým Matkám

 Drahé naše mamy, staré mamy!
 
V týchto výnimočných dňoch, keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, sme Vám pripravili darček takto na diaľku.

Ďakujeme, že nám zverujete svoje deti, ďakujeme za spoluprácu.

V mene celého spoločenstva našej školy Vám prajeme veľa zdravia a vyprosujeme požehnanie do Vašich rodín aj od našej nebeskej Márie Matky.

OZNAM - nástup žiakov do školy od 10.mája

Vážení rodičia!

Od 10. mája bude náš okres zaradený do II. stupňa varovania (červený okres)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (mzsr.sk)

Na prezenčné vyučovanie nastupujú žiaci 5., 6. a 7. ročníka.

Od pondelka 10. 5.2021 do školy (pokiaľ sme ako červený okres, alebo ružový) stačí predložiť pri nástupe do školy iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka na 1. aj 2. stupni. (Príloha č.8a) Vyhlásenia je možné podať aj elektronicky cez Edupage  konto rodiča.

Následne žiakov ZŠ a detí MŠ zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z15.4.2021.

Pre školy platí Rozhodnutie MŠVVaŠ č. Číslo: 2021/12811:1-A1810

Platný manuál

V škole dodržiavame Covid automat

Naďalej bude platiť zákaz vychádzania po 21. hodine.


Prajem veľa zdravia a vyprosujem požehnané dni. Tešíme sa na žiakov. Ďakujem, že budeme všetci aj naďalej veľmi zodpovední.

Dilongove visuté záhrady

Počasie sa nám konečne umúdrilo a my sme mohli pristúpiť k úprave vyvýšených záhonov. Rozdelili sme si úlohy, vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Rozkopať, pohrabať rozmiestniť, zasadiť upraviť a poliať.

 phoca thumb m 001

NALAĎ SI TRSTENÚ vyhodnotenie

Mesto Trstená vyhlásilo literárnu a výtvarnú súťaž pri príležitosti 650. výročia založenia mesta Trstená na tému: Trstená mojimi očami. Vyhodnotenie:

                Literárna súťaž

III. kategória (3. a 4. trieda ZŠ):

1. miesto spoločná báseň 4. A triedy a báseň Peter Jagelčák (4. A).

 phoca thumb m 001

 

Jedáleň 

 

Napíšte nám

   

Kto je online

Práve tu je 67 návštevníkov a žiadni členovia on-line