DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

OZNÁMENIE O UKONČENÍ ŠKOLSKÉHO ROKA 29. JÚNA A UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľka ZŠ s MŠ R. Dilonga Vám v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. školského zákona  oznamuje, že udelí  dňa 30. júna 2021  (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka ZŠ.   V čase riaditeľského voľna nebude zabezpečená prevádzka materskej školy, školskej jedálne ani školského klubu. Riaditeľské voľno udeľujem z organizačných dôvodov (spoločné podujatie pedagógov a  zamestnancov školy).  Školský rok sa ukončí v utorok 29. júna, kedy žiaci dostanú aj vysvedčenia.

Ďakujeme za pochopenie. Tak ako žiaci potrebovali pri návrate do školy byť spolu ako kolektív, tak aj učitelia potrebujú podporovať a rozvíjať školské spoločenstvo preniknuté evanjeliovým duchom lásky. 

Opera letí (koncert online)

Príbehu hudby 3 bol online koncert s témou Opera letí. Keďže sme boli pre pandémiu dlho kultúrne obmedzovaní, s radosťou sme privítali možnosť tohto výnimočného koncertu, ktorý ponúkal množstvo kratších hudobných ukážok prepojených pútavým rozprávaním.

2021 opera

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sviatok NAJSVÄTEJŠIEHO TELA a KRVI (Božie Telo) je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom CHLEBA a VÍNA vo SVIATOSTI OLTÁRNEJ. Tento prikázaný sviatok sme slávili spoločne v kostole sv. Martina. Žiaci aj učitelia našej školy sa zúčastnili spoločnej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák. Sme radi, že aj takouto formou prispievame ku kresťanskej výchove a formovaniu našich žiakov.

phoca thumb m 001

 

NANEBOVYSTÚPENIA PÁNA - SVIATOK

Na sviatok Nanebovystúpenia Pána Ježiša sme sa po dlhom čase zúčastnili spoločnej slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval páter Peter Vnučák. V homílii nás všetkých povzbudil, aby sme boli príkladom pre svoje okolie a životmi svedčili o Kristovi. Máme konať 3D skutky (Dávaj Dobro Druhým). Na záver všetkých požehnal novokňazským požehnaním a poprial nám krásny sviatočný deň. Za povzbudivé slová mu zo srdca ďakujeme.

phoca thumb m 001