Dilongova Trstená 2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Dilongova Trstená

Viac informácií

2% z vašej dane

Použijeme na rekonštrukciu šatní v telocvični. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Čítaj viac
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ do MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga na školský rok 2022/2023 je od 02.05. – 30.05. 2022 .

 

MOŽNOSTI VYPLNENIA ŽIADOSTI

Žiadosť môžete podať elektronickou formou na stránke školy Elektronická žiadosť o prijatie do MŠ je otvorená v čase zápisu od 1. mája do 31.mája alebo písomne (Materská škola – Dokumenty k stiahnutiu – vytlačením a doručením žiadosti o prijatie do MŠ (Žiadosť o prijatie do MŠ). V prípade záujmu o pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní a informovaný súhlas o pokračovaní vo vzdelávaní. Vyplňte prosím potrebné dokumenty.

V prípade otázok nás kontaktujte.

MOJA MALÁ ZÁHRADKA- trieda 1. A

Kaufland organizuje v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022 súťaž pod názvom „Školy – Moja malá záhradka“, ktorej cieľom je priblížiť deťom prírodu súťaživou formou a vzbudiť  ich záujem o rastlinky a ich pestovanie.

phoca thumb m 001

Tajomstvo svätej omše

Viete, čo sa deje vo svätej omši? Chodíte si to tam len odstáť či odsedieť? Chodíte na svätú omšu len zo zvyku či povinnosti, lebo to kázala mama? Keď na väčšinu otázok odpovedali naši deviataci ÁNO, tak sme sa rozhodli pár hodín náboženstva zamerať na svätú omšu. Rozprávali sme sa o jednotlivých častiach sv. omše, vysvetľovali si úkony či postoje, aby si žiaci uvedomovali čo, kedy, ako a prečo robia.

phoca thumb m 001

Fatimský deň Panny Márie (13. máj)

V tento krásny deň sme sa spolu s našimi siedmakmi na hodine náboženstva zapojili do modlitebnej aktivity, ktorú organizovala pápežská nadácia ACN – pomoc trpiacej Cirkvi. Nenechali nás chladnými slová Panny Márie, ktoré povedala trom Fatimským pastierikom presne 13. 5. 1917 teda pred 105 rokmi:

phoca thumb m 002