DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Letná škola 2021

Vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme odštartovali LETNÚ ŠKOLU. Žiaci veľa tvoria, v prírode spoznávajú stromy aj bylinky, prostredníctvom zábavných hier a kreatívnych aktivít tiež konverzujú v angličtine s anglickým lektorom Harrym.

phoca thumb m 001