DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

POSTUP na KRAJ v GEOGRAFICKEJ aj BIOLOGICKEJ olympiáde  - MLADÍ PRÍRODOVEDCI A CESTOVATELIA BODUJÚ

Ani táto komplikovaná situácia, ktorá nám nedovoľuje sedieť v školských laviciach, neodobrala žiakom chuť zapojiť sa do vedomostných olympiád. V priebehu februára si „zmerali sily״ cestovatelia – geografi a vedátori - biológovia. Okresné kolá olympiád prebehli samozrejme v online priestore.

2021 geo olym

TESTOVANIE rodičov, pedagógov  a zamestnancov s nástupom do ZŠ a MŠ od 1.marca 2021

Vážení rodičia,

aj keď od 1.3.2021 bude okres Tvrdošín preradený do farby červenej v COVID automate a do zamestnania stačí 14 dňový test, pre rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl zúčastňujúcich sa na prezenčnom vyučovaní naďalej platí povinnosť testovať sa každých 7 dní. Platí to aj pre MŠ.

V spolupráci s mestom Trstená je pripravené a otvorí sa v piatok 26.2.2021 odberové miesto na testovanie antigénovými testami  COVID19 pre rodičov, zamestnancov a detí škôl Trstená.

Pôst so svätými a blahoslavenými

Počas pôstneho obdobia si dávame rôzne predsavzatia a konáme skutky kajúcnosti, aby sme sa čo najlepšie pripravili na Veľkú noc. Snažíme sa meniť svoje životy a srdcia upriamiť na to, čo je pre nás najdôležitejšie a tým je samotný Ježiš.

Zásady hodnotenia žiakov v 1. polroku školského roka 2020/2021 na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga

Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady, ktorá sa uskutočnila  online 25.1.2021, zohľadňujúc všetky podmienky hodnotenia i vzdelávania sa, 

budú žiaci 1. až 9. ročníka klasifikovaní v jednotlivých predmetoch nasledovne: