Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Oznam – záujem o Letnú školu ZŠ s MŠ R. Dilonga

Vážení rodičia!

Zisťujeme záujem žiakov o Letnú školu pred nástupom do školy – v auguste v termínoch:

od 8. -12. 8. 2022 a 15.– 19. 8.2022 / denne 4-6 hodín v čase od 7:30  do 13:30 pre žiakov prvého aj druhého stupňa.

ROZPRÁVKOVÝ ORAVSKÝ HRAD

Dňa 30. mája 2022 boli žiaci 1. A triedy na Rozprávkovom oravskom hrade. Spoločnými silami získali farby dúhy a zachránili tak princeznú Dúhenku. Cestou ich sprevádzala Kvapka. Za splnenie úloh dostávali farby: zelenú dostali od žabiek (Stanko), červenú od červíka (Sofinka), fialovú od mačky (Šimonko), žltú od svetlušiek (Kiko), oranžovú od mravcov (Marek), modrú od kaprov (Rebečka).

phoca thumb m 001

FAST HRDINOVIA

Prváci  sa zapojili do vzdelávacej kampane, ktorá zachraňuje životy! Druhý ročník Fast Heroes učí deti od 5 do 9 rokov, ako rozoznať 3 príznaky cievnej mozgovej príhody formou hravých aktivít.  Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas. Prváci počas piatich týždňov pracovali na rôznych aktivitách, pomocou ktorých sa učili rozpoznávať príznaky cievnej mozgovej príhody-

phoca thumb m 001

Super Florbal KIDS (1. A)

Prekážková florbalová dráha Super Florbal KIDS - žiaci 1. A triedy trénovali na túto súťaž, ale v okrese Tvrdošín boli jediný, preto sa nemohli zúčastniť nepostupovej súťaže. Trať mala  5 florbalových stanovíšť: