2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Vážení rodičia detí ŠKD,

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Týmto predpisom podľa čl.3 sa stanovuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou v ŠKOLSKOM KLUBE na 12 Eur mesačne na žiaka.

Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že Vám nespôsobujeme vážne finančné zaťaženie rodinného rozpočtu. V prípade otázok alebo potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať.

ČÍTAME RADI... A BUDEME EŠTE VIAC

Koncom decembra 2020 sme sa zapojili do expresnej výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom „Čítame radi“. Podobne ako v prípade ďalších 470 škôl po celom Slovensku, aj naša žiadosť bola úspešná.

Konečná výška podpory - 800 €, nám umožní nákup nových knižiek, ktoré budeme využívať napríklad v rámci klubovňovej študovne. Pôjde teda primárne o knihy pre deti na I. stupni. Nákup knižiek budeme realizovať v najbližších dňoch a tak budú deťom prístupné už čoskoro. Snáď začiatkom druhého polroka.

Keďže projekt je realizovaný aj v súčinnosti so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky, sme radi, že prehĺbime pri nákupe knižiek spoluprácu aj s kníhkupectvami sídliacimi na území nášho mesta.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Tento rok sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok s túžbou potešiť niekoho, kto nečaká darček. Cieľom tejto aktivity je vytvoriť darček pre starých a opustených ľudí, ktorí majú menej ako my a zvlášť v dnešnej covidovej dobe trpia oveľa viac samotou a opustenosťou.

phoca thumb m 001

ŠALIANSKY MAŤKO

Druhý decembrový deň patril v 2.A súťaži v prednese povesti pod názvom "Šaliansky Maťko". Žiaci neváhali, naučili sa povesť (takmer všetci!) a príjemným prednesom na triednom kole ohurovali trojčlennú (takmer odbornú) porotu. Tá to pri rozhodovaní nemala ani trochu jednoduché, keďže z viacerých kvalitných výstupov smela diplomom oceniť len troch žiakov. Hoci všetci boli šikovní, diplomom sme nakoniec ocenili týchto žiakov:

phoca thumb m 001