Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Malí bábkoherci z 5. A

V triede 5. A sme si spestrili hodiny literatúry projektom, ktorým sme uzavreli tematický celok „dráma“. Žiaci si vyskúšali úlohu dramaturga – vybrali si príbeh, ktorý stvárnia ako bábkovú hru, scenáristu – napísali scenár k bábkovej hre, vlastnoručne vyrobili bábky, ktoré vystupovali v ich hre, zhostili sa úlohy režiséra a nacvičili hru, a nakoniec boli aj ako bábkoherci, ktorí ovládali svoje bábky.

phoca thumb m 001

2. MIESTO NA OKRESNOM KOLE

Krásne 2. miesto na Okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína získala naša žiačka Kristínka Furdeková z 8. A. Okresné kolo sa konalo 28. 3. 2022 v ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne. Kristínka obstála v tvrdej konkurencii ostrieľaných recitátoriek z iných škôl. Veríme, že svoj talent bude naďalej rozvíjať a ešte o nej budeme počuť. Srdečne blahoželáme.

2022 HK

PROJEKTOVÉ a ZÁŽITKOVÉ UČENIE ANGLIČTINY v 3.A

Zavítali ste niekedy v zahraničí do reštaurácie a zistili ste, že vám chýba slovná zásoba na to, aby ste si tento zážitok vychutnali naplno? Žiakom z 3.A sa to určite nestane. Na chvíľu sa ocitli v reštaurácii, kde si mohli objednať jedlo a nápoje pomocou jednoduchých anglických fráz a slovných spojení.

phoca thumb m 001

OBNOVUJEME MINULOSŤ, SADENÍM BUDÚCNOSTI – realizácia projektu z Nadácie Ekopolis

Vďaka Nadácii Ekopolis a jej programu Zelené oázy 2022 pokračujeme v budovaní školskej záhrady.

Získali sme finančný príspevok vo výške 1400 eur.  Vďaka tomuto projektu môžeme pokračovať vo zveľaďovaní školskej záhrady na pozemku na Bubeníku a môžeme vybudovať krásny areál podporujúci výchovu žiakov k environmentálnym hodnotám.

phoca thumb m 001