Dotácia DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

Advent 2020 v ŠKD

Deti z ŠKD 1  sa zapojili do Adventnej výzvy 2020 našej školy, v ktorej si každý deň prečítame úryvok zo Svätého písma a obetujeme ho podľa obrázka a za Svätého Otca. Keďže sa už všetci tešíme na príchod Ježiška, rozhodli sme sa, že mu pripravíme darček.  Každý deň si z hviezdičkového adventného kalendára vyberieme úlohu – dobrý skutok, ktorý sa potom všetci snažíme spoločne splniť  a darovať ho Ježiškovi.

phoca thumb m 001

PASOVANIE  PRVÁKOV

Pasovačka prvákov sa uskutočnila vo štvrtok 19. 11. 2020. Keďže naša škola nosí meno Rudolfa Dilonga, františkánskeho kňaza z Trstenej, oslovili sme na naše pasovanie brata Františka. On ochotne túto úlohu prijal. Predstavil deťom Rudolfa Dilonga ako kňaza a básnika a začala sa slávnostná chvíľa pasovania.

phoca thumb m 002

Požehnaný advent 2020

Vážení rodičia, tento rok sme sa v škole nemohli stretnúť spolu rodičia, učitelia i zamestnanci na výrobu adventných vencov, ktoré nám počas nasledujúcich štyroch týždňov ako symbol adventného obdobia so štyrmi sviecami, budú pripomínať blížiace sa Vianoce.

phoca thumb m 002

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY

V tomto uponáhľanom čase, kde sa všetko ruší, prekladá, sme využili ponuku Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy a zapojili sa do recitačnej súťaže Piráti krásy. Organizátori zvolili netradičnú formu recitovania – cez videonahrávku prednášaného textu.