2% z vašej dane Elektronická prihláška Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“ DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Elektronická prihláška

Čítaj Viac

Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“

HLASUJEME...

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

OZNAM - krúžková činnosť

Záujmová činnosť  

sa rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje. Je zakázané hromadné stretávanie sa a spájanie rôznych skupín, preto nemôže byť ani prevádzka krúžkových činnosti  do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

Ďakujeme za pochopenie.

Patrón 4.A triedy- sv. František z Assisi

4. októbra má sviatok sv. František z Assisi- patrón ochrancov životného prostredia, ekológov. Preto žiaci 4. A triedy oslavovali sviatok svojho patróna v jesennej prírode. Spoločne po cyklotrase šli na bicykloch ku kaplnke v Liesku, kde sa spoločne pomodlili, potom si pripomenuli modlitbu sv. Františka o pokoj.

phoca thumb m 001

ŠKOLA V PRÍRODE 4. A , 5. B - ZÁVAŽNÁ PORUBA

V dňoch 21. septembra- 25. septembra 2020 sa žiaci 4. A a 5. B triedy zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v chate Opalisko Závažná Poruba, počasie im veľmi prialo.

Program:

phoca thumb m 001

Projekt Hraj a neprestávaj!

Nezabúdame na to, že  hravosť je prirodzená ľudská vlastnosť.

Máš za sebou ťažký deň? Si vyčerpaný a potrebuješ sa na chvíľu odreagovať? Túžiš prísť na iné myšlienky? Chceš ukázať svojim kamarátom, že v stolových hrách si expert? Práve teraz sa ti naskytla tá správna možnosť. Ver, že keď začneš hrať, naozaj nebudeš chcieť prestať!