2% z vašej dane DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane. Do konca apríla 2021.
Čítaj viac

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi školou a rodičmi.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

PROGRAMOM  ZRPŠ bolo po úvodnej modlitbe podanie Správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie Školského vzdelávacieho programu na 2020/2021 a aktualizácie v Školskom poriadku.

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj tento rok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (od 9. do 15. októbra) vyhlásili výtvarnú súťaž na tému:

phoca thumb m 001

OZNAM - krúžková činnosť

Záujmová činnosť  

sa rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje. Je zakázané hromadné stretávanie sa a spájanie rôznych skupín, preto nemôže byť ani prevádzka krúžkových činnosti  do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

Ďakujeme za pochopenie.

Patrón 4.A triedy- sv. František z Assisi

4. októbra má sviatok sv. František z Assisi- patrón ochrancov životného prostredia, ekológov. Preto žiaci 4. A triedy oslavovali sviatok svojho patróna v jesennej prírode. Spoločne po cyklotrase šli na bicykloch ku kaplnke v Liesku, kde sa spoločne pomodlili, potom si pripomenuli modlitbu sv. Františka o pokoj.

phoca thumb m 001

 

Jedáleň 

 

Napíšte nám

   

Kto je online

Práve tu je 402 návštevníkov a žiadni členovia on-line