DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

OZNAMY september- mimoriadny školský rok 2020/2021

V škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Škola sa nachádza v zelenej fáze. Pri organizácií školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Platia uvedené pravidlá MŠVVaŠ pre jednotlivé fázy.

ZELENÁ fáza, ORANŽOVÁ fáza, ČERVENÁ fáza.

Začiatok školského roka 2020-2021 na ZŠ s MŠ R. Dilonga

Na začiatku školského roka 2020/2021 vás všetkých srdečne vítam. Vítam naše deti v materskej škole, prvákov, nových žiakov i nových kolegov. Vitajte v našej školskej rodine. Prijmite ich, prosím vás, učitelia i spolužiaci do svojich kolektívov, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali súčasťou našej školy. 

phoca thumb m 001

Nová školská web stránka

Vitajte na novej školskej web stránke. Stará školská stránka slúžila po dlhé roky pre potreby školy. Momentálne je už technicky a morálne zastaralá a preto ju nahradila nová. Aktuálna školská web stránka spĺňa aktuálne odporúčania konzorcia W3C, je postavená na najmodernejších dostupných technológiách a programovacích jazykoch HTML 5.x, PHP 7.x, MySQL databáze. S využitím spomínaných technológií nová školská stránka disponuje takzvaným responzívnym dizajnom, ktorý zabezpečuje automatické prispôsobenie sa web stránky veľkosti obrazovky na použitom zariadení. Najväčšie zmeny však nastali na pozadí stránky, čo by malo zabezpečovať jej rýchle načítavanie a dúfame, že aj bezproblémový chod.

Prázdninový kurz konverzačnej angličtiny

Angličtina hrou – aj takto by sme mohli nazvať letný Kurz konverzačnej angličtiny pre našich žiakov, ktorý začal hneď prvý deň prázdnin. Kurz zastrešoval anglický lektor Guy Cheetham v spolupráci so ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, kde kurz prebiehal.

phoca thumb m 001