triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Program doučovania „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporilo v rámci výzvy „Spolu múdrejší 3“ časť škôl z iných zdrojov.

Do programu doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace február až máj 2022 sa zapojili aj naši učitelia.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu na predmety na 1. aj 2.stupni. V našej škole sa môžu doučovať na predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Fyzika, Dejepis.

Osem učiteľov, niektorí naši vyučujúci, niektorí bývalí naši učitelia vypomáhajúci vytvoria skupiny 4-6 žiakov, ktorí sa budú pravidelne mimo vyučovania doučovať.

V prípade záujmu o doučovanie oslovte vyučujúceho:

1.stupeň:  PaedDr. Andrea Kadlubiaková, Mgr. Eva Valková

2. stupeň: Mgr. Gabriela Kordiaková, Mgr. Ľuboslav Smatana, Mgr. Henrieta Mačorová, Mgr. Monika Sokolovská, Ing. Mária Kováčiková, Mgr. Mgr. Magdaléna Gensorová.

Spolu múdrejší 3 minedu.sk

ministerstvo skolstva