triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Mimoriadna situácia

PREHĽAD OPATRENÍ - KARANTÉNA TRIED V AKTUÁlNOM ŠKOLSKOM ROKU

V školskom roku 2022/2023 sa budeme v rámci mimoriadnej situácie ohrozením na vírus Covid -19  počas šk. roka riadiť platným dokumentom „Zelená otvoreným školám“

 

 

 

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2021/2022

Celkový zoznam opatrení COVID 19 publikovaných v školskom roku 2020/2021