triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pôstne obdobie v ŠKD

Pôstne obdobie sme vnímali a prežívali aj v našom školskom klube. Modlili sme sa krížové cesty a korunku k Božiemu milosrdenstvu v školskej kaplnke. Aktívne sme sa zapájali do tvorivých dielní na pôstne témy a využili sme aj chodník na Bubeník na rozjímanie o bolestnej Ježišovej ceste k ukrižovaniu. Návštevou starých ľudí v miestnej charite sme vykonali skutok lásky k blížnemu a otvorili tak svoje srdcia Božej láske. 

phoca thumb m 001

 

Projektový deň 2.A v Montessori škole

Žiaci z 2.A mali jedinečnú príležitosť spoznať svet Montessori vzdelávania, keď nedávno navštívili Montessori školu v Nižnej. Táto skúsenosť im priniesla nové pohľady a poznatky, ktoré im otvorili dvere k novým spôsobom učenia a objavovania sveta. Počas tejto návštevy sme mohli pozorovať, ako sa žiaci so záujmom zapájali do rôznych aktivít, ktoré podporovali ich kreativitu, samostatnosť a sebavedomie.

phoca thumb m 001

AMFO 2024

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.

Biblická olympiáda 2024

Dňa 21. marca 2024 sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. V náročnej konkurencii si naše družstvo žiakov v zložení Peter Jagelčák, Andrej Reguly a Dávid Hoblík zaslúžene vybojovali 3.miesto. Museli sa prelúskať knihami ako Genezis, Daniel, evanjeliom podľa Jána a žalmom 27. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa z ich krásnych výsledkov.

2024 biblicka olympiada

                                                                                                                

Zbierka pre Zaitunku 2024

V tomto týždni od 11. marca do 15. marca ste sa zapojili do zbierky určenej pre Zaitunku z Ugandy. Vďaka Vašej dobroprajnosti môže chodiť do odbornej školy, kde sa učí za krajčírku a okrem stravy tiež dostáva základnú zdravotnú starostlivosť.

phoca thumb m 001