triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Nedaj sa, hovor o tom!

bola dnes veta, ktorú počuli žiaci našej školy niekoľkokrát. Bol to nielen názov, ale hlavný význam divadelno-výchovného predstavenia, ktoré pútavým spôsobom priamo na základných školách rieši aktuálnu a stále narastajúcu problematiku šikanovania, rasizmu, sociálnej nerovnosti, fyzického násilia, či kyberšikany.

Hviezdoslavov Kubín 2023

Dnes sme si v našej školičke usporiadali školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Verili by ste, že  je to už 69 rokov odkedy sa súťažilo prvýkrát? Od roku 1954 sa tejto súťaže zúčastnili státisíce žiakov po celom Slovensku. Dnes sa k nim pridali aj naši malí i väčší recitátori. Mnohé texty, ktoré odzneli, boli hodnotné a hodné zamyslenia.

phoca thumb m 001

2% z vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy, veľmi by nám pomohli Vaše darované 2%.

Chceli by sme ich použiť na rekonštrukciu podlahy v malej cvičebni a šatniach, na rekonštrukciu vstupných chodieb materskej školy a doplnenie potrebných materiálno-didaktických pomôcok vo vyučovacom procese.

V novo vytvorenej Školskej výukovej záhrade na Bubeníku doplníme oddychovo-náučné časti.

Preto Vaše 2 % pre nás znamenajú významnú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

 

Srdečne ďakujeme za úspešný 27.ročník plesu rodičov,  učiteľov a priateľov školy

Výzdoba, program a príprava – učitelia, zamestnanci, žiaci a priatelia školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, réžia a strih Mgr. Peter Pallo.

phoca thumb m 001

Beseda s historikom

V stredu, 1.2.2023, našu školu navštívil kňaz, historik, HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Žiakom, ale aj učiteľom priblížil životopis sv. Filoménky. Mladším žiakom ju predstavil ako princeznú, keďže pochádzala z kráľovského rodu a starším ako vzor pre mladých.

phoca thumb m 002