KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Oznamy – celoplošné testovanie a škola! Vážení rodičia!

Informácie ohľadom celoplošného testovania na Covid 19.  

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť aj všetci žiaci od desať rokov. 

Dajte nám, prosím vedieť najneskôr do nedele 25.10. do 20:00 hod. ak je žiak našej školy po otestovaní  POZITÍVNY.  

V prípade pozitívneho výsledku testu nastupuje žiak do domácej 10-dňovej karantény . 

Môže sa stať, že budú pozitívni viacerí žiaci, pedagogickí alebo nepedagogickí zamestnanci, preto Vás budeme o ďalších krokoch informovať.  

Testovanie bude prebiehať od 23.10.2020 do 25.10.2020 ( do nedele večera) v určenom čase v testovacích miestnostiach jednotlivých mestách a obciach na Orave (v Trstenej podľa prílohy). 

Ak ste v karanténe, na testovaní sa teraz nezúčastníte.  

Posielam aj Stanovisko Úradu Verejného Zdravia  SR k plošnému testovaniu: 

Slovensko sa v súčasnosti nachádza v druhej vlne pandémie COVID-19. Epidemiologická situácia je veľmi vážna. Úrad verejného zdravotníctva SR od zavedenia diagnostiky RT-PCR na Slovensku neustále pracuje na tom, aby sa zvyšovala vyšetrovacia kapacita laboratórií. Podporujeme aj zavedenie antigénových testov. Tieto dokážu dostatočne dobre a hlavne rýchlo identifikovať najviac infekčných ľudí. So záujmom sme si vypočuli návrh plošného testovania celej populácie. To môže identifikovať tisíce nakazených ľudí, ktorých sa doteraz nepodarilo zachytiť. Následná domáca izolácia pozitívnych osôb má potenciál ovplyvniť súčasný nepriaznivý vývoj. Preto sa obraciame sa na všetkých občanov Slovenska, aby využili možnosť dať sa otestovať.  Svojím rozhodnutím tak môžu ovplyvniť ďalší vývoj pandémie na Slovensku. Každý tak môže prispieť k jej úspešnému zvládnutiu. 

S pozdravom ostávame a veríme, že tentokrát negativita zvíťazí a zastavíme šírenie vírusu.  

 

Vprílohe pripájame informácie z mesta Trstená o testovaní.

Informácie z Ministerstva obrany o testovaní.

Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi školou a rodičmi.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

PROGRAMOM  ZRPŠ bolo po úvodnej modlitbe podanie Správy o výsledkoch za minulý školský rok, predstavenie Školského vzdelávacieho programu na 2020/2021 a aktualizácie v Školskom poriadku.

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj tento rok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (od 9. do 15. októbra) vyhlásili výtvarnú súťaž na tému:

phoca thumb m 001

OZNAM - krúžková činnosť

Záujmová činnosť  

sa rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje. Je zakázané hromadné stretávanie sa a spájanie rôznych skupín, preto nemôže byť ani prevádzka krúžkových činnosti  do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

Ďakujeme za pochopenie.