DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY Dilongova Trstená
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Dilongova Trstená

Viac informácií

Najkrajší vlastnoručne vyrobený ruženec (súťaž)

Ruženec môže byť obrovský alebo úplne maličký, pestrofarebný alebo jednofarebný a zo všetkých možných materiálov. Ale modlitba, ktorá sa s ním spája, je stále tá istá. V októbri, ktorý je aj mesiacom sv. ruženca, mali naši žiaci možnosť znovu ukázať svoju šikovnosť a tvorivosť. Vyrábali ružence z rôznych netradičných materiálov.

phoca thumb m 001

Vyhodnotenie dotazníka -záujem nástupu žiakov do školy do Vianoc 2020


Vyjadrenie súhlasu s podmienkou testovanie vyjadrilo skoro 60% rodičov.

Pre žiakov 2. stupňa platí aj naďalej dištančné vzdelávanie.

Zároveň Vás informujem, že v prípade potreby je v MESTE TRSTENÁ OTVORENÉ MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO na antigénové testovanie na COVID19, kde sa testuje antigénovými testami. Je zriadené v priestoroch objektu Bowling Jantár na Hattalovej ulici za Kostolom sv. Martina.

Oznam 2- Podmienky nastupu žiakov 2. stupna

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 4.12. 2020 s platnosťou od 6.12. 2020 vydal podmienky nástupu: Príloha 5a
 
V prípade nástupu do školy sa musia žiaci ročníkov 5.- 9. dať otestovať a tiež aj jeden zákonný zástupca žijúci v jednej spoločnej domácnosti, a preukázať negatívnym testom (antigénovým, RT-PCR) nie starším ako 7 dní. 
 
Pozor! Nemusia osoby, ktoré Covid -19 už prekonali a majú doklad nie starší ako 3 mesiace. 
 
Pri vstupe do školy odovzdáte k nahliadnutiu poverenej osobe doklady v prílohe):
  1. doklad preukazujúci negatívny test na ochorenie COVID-19, alebo predloženie výnimky 
  2. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov: Príloha č.6

Hurá prišiel Mikuláš

Dnes 4.11.2020 do našej školy ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej zavítal dlhoočakávaný  svätý Mikuláš aj s anjelom. Prišiel bez čerta. Veď aj na čo. U nás sú samé dobré deti. Žiaci prvého stupňa ho srdečne privítali a potešili krátkym kultúrnym programom. Svätý Mikuláš porozprával deťom o histórii, zvykoch a tradíciách.  Všetky dobré deti boli odmenené balíčkom so sladkosťami. O rok sa zas budeme tešiť na príjemné spoločné chvíle.

phoca thumb m 001