triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

SmartBooks pre školu

Správna rada Nadácie Kia Slovakia schválila podporu nákupu licencie softvéru SmartBooks pre našu školu ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená aj na ďalší rok 2023 hodnote 2460€.

Inteligentný vzdelávací systém SmartBooks umožňuje žiakom efektívnejšie získavať vedomosti a zlepšovať svoje schopnosti. Systém pokrýva učivo pre žiakov 0. – 9. ročníka základných škôl, ktoré bolo vypracované pedagógmi a metodikmi podľa osnov Ministerstva školstva SR. SmartBooks umožňuje žiakom dosahovať lepšie výsledky v krátkom čase bez potreby pomoci dospelých. Platforma zahrňuje 16 predmetov, ktoré sú spracované pre 9 ročníkov.

Vzdelávací softvér opäť využijeme na škole naplno a poslúži pedagógom i žiakom.

2023 smartkooks 2023 kia