Telekom ENTER MICRO:BIT

Projekt s názvom „ENTER micro:bit“ bol podporený - výška udeleného grantu pre projekt je 997,12 EUR, ktoré sme použili na zakúpenie micro:bitov a príslušenstva.

Slovak Telekom v spolupráci s partnermi Aj ty v IT a OZ SPy spustil vzdelávací program ENTER, ktorý školám umožní využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Program poskytol školám materiálnu pomoc v podobe programovateľných mikropočítačov micro:bit. Zároveň zabezpečí praktické návody a učebné materiály pre žiakov i rodičov a učiteľom zabezpečí potrebné vzdelávanie.

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.
 V roku 2016 ho vyvinula televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že naučiť sa programovať môže naozaj každý. V Dánsku v roku 2018 získali 65 000 kusov micro:bitu takmer všetky školy a v krajinách, kde sa projekty realizovali, žiaci výrazne zlepšili svoje digitálne zručnosti.

Teraz sme na rade my, aby sme ukázali, čo je v nás!

Časový harmonogram realizácie nášho „micro:bit projektu“ :

1. nákup micro:bitov + doplnkov
– december 2020
2. minimálne 8 jednoduchých aktivít – zaradenie micro:bitov do vyučovania na hodinách informatiky v ročníkoch 5 až 9 – december 2020 – máj 2021
3. Projekty – nápad, dizajn, blokové programovanie – so žiakmi 7.A triedy – do mája 2021
4. Prezentácia projektov mladším žiakom v škole, na webovej a facebookovej stránke školy, v šk. časopise Srdce a v mestskom Trstenskom hlase
5. online vzdelávanie podľa ponuky
- priebežne

Digitalizácia
je tu a Slovensko je svedkom týchto zmien. To, ako bude vyzerať naša krajina o 20 rokov, záleží predovšetkým na novej smart generácii digitálne zručných ľudí, ktorí vyťažia z technológií maximum v prospech seba aj celej spoločnosti. To, že deti sú naša budúcnosť, nie je len prázdna fráza. Keď budú pripravené ony, bude pripravené aj Slovensko. V rámci projektu ENTER v spolupráci s Telekomom, SPy a Aj Ty v IT sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme ešte viac podporili a zlepšili podmienky pre ich rozvoj inovatívnym a zážitkovým spôsobom a priniesli aj ich učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na ich hodinách.

       

Vytlačiť