Veľkonočná pohľadnica 2021 (súťaž)

Vlastnoručne zhotovená pohľadnica vždy poteší ľudskú dušu, preto sme aj tento pôstny čas využili a usporiadali súťaž o najkrajší veľkonočný pozdrav. Zapojili sa do nej žiaci, ktorí radi tvoria a neváhajú sa podeliť sa s ostatnými o svoje krásne dielka. Každá pohľadnica bola pekná a zaujímavá.

phoca thumb m 001

Žiaci 1.-4. ročníka sa zapojili do súťaže O najkrajšiu pohľadnicu. Žiaci tvorili na hodinách výtvarnej výchovy aj v ŠKD s p. uč. Štrbavou. A tu sú ocenení žiaci:

  1. miesto - Nikola Duchoňová 4.A
  2. miesto - Peter Jagelčák 4.A
  3. miesto – Hana Harkabúzová 1.B

Víťazná pohľadnica od Nikolky Duchoňovej 4.A sa stala aj motívom ako Veľkonočná pohľadnica našej školy.

Na 2. stupni sa žiaci 5. a 6. ročníka tiež neváhali zapojiť a posielali svoje pohľadnice cez internet, najkrajšie a najoriginálnejšie sme vybrali:

  1. miesto - Kristína Straková 5.A
  2. miesto - Noemi Zembjaková 5.B
  3. miesto – Lea Pániková 6.A

Výhercom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a vytvorili pekné veľkonočné pozdravy.


Vytlačiť