NALAĎ SI TRSTENÚ vyhodnotenie

Mesto Trstená vyhlásilo literárnu a výtvarnú súťaž pri príležitosti 650. výročia založenia mesta Trstená na tému: Trstená mojimi očami. Vyhodnotenie:

                Literárna súťaž

III. kategória (3. a 4. trieda ZŠ):

1. miesto spoločná báseň 4. A triedy a báseň Peter Jagelčák (4. A).

 phoca thumb m 001

                Výtvarná súťaž

II. kategória (1. a 2. trieda ZŠ)::

2. miesto Jakub Rehák (2. A), Kristína Zoe Reháková (2. A),

3. miesto Boris Šimko (2. A)

III. kategória (3. a 4. trieda ZŠ)::

1. miesto Diana Matúšková (4. A),

špeciálna cena poroty za zakomponovanie IT prvkov do umenia žiaci 4. A triedy (Adam Kostolný,  Benjamín Mačor, Beáta Šinálová, Michaela Kubačková, Nina Rošťáková).

Všetkým gratulujeme.

 


Vytlačiť