OZNAM - nástup žiakov do školy od 10.mája

Vážení rodičia!

Od 10. mája bude náš okres zaradený do II. stupňa varovania (červený okres)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (mzsr.sk)

Na prezenčné vyučovanie nastupujú žiaci 5., 6. a 7. ročníka.

Od pondelka 10. 5.2021 do školy (pokiaľ sme ako červený okres, alebo ružový) stačí predložiť pri nástupe do školy iba Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka na 1. aj 2. stupni. (Príloha č.8a) Vyhlásenia je možné podať aj elektronicky cez Edupage  konto rodiča.

Následne žiakov ZŠ a detí MŠ zákonný zástupca predkladá škole Vyhlásenie o bezinfekčnosti iba pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov).

Pri prerušení dochádzky viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z15.4.2021.

Pre školy platí Rozhodnutie MŠVVaŠ č. Číslo: 2021/12811:1-A1810

Platný manuál

V škole dodržiavame Covid automat

Naďalej bude platiť zákaz vychádzania po 21. hodine.


Prajem veľa zdravia a vyprosujem požehnané dni. Tešíme sa na žiakov. Ďakujem, že budeme všetci aj naďalej veľmi zodpovední.


Vytlačiť