Blahoželanie všetkým Matkám

 Drahé naše mamy, staré mamy!
 
V týchto výnimočných dňoch, keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, sme Vám pripravili darček takto na diaľku.

Ďakujeme, že nám zverujete svoje deti, ďakujeme za spoluprácu.

V mene celého spoločenstva našej školy Vám prajeme veľa zdravia a vyprosujeme požehnanie do Vašich rodín aj od našej nebeskej Márie Matky.

Vytlačiť