triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022 - 2023

Vážení rodičia, drahí naši žiaci, milé deti!

Dnes sme začali nový školský rok 2022/2023 a naša škola má 30 rokov, preto sa bude tento školský rok niesť aj v znamení zmien loga či osláv.

Drahé naše deti v MŠ i naši najmladší prváci. Prajem vám, aby ste čas v škole a učenie zvládali s ľahkosťou a zostalo vám veľa času na hru. Aby učenie bolo pre vás hrou.

Milí naši žiaci, keby som vám dala otázku: „Prečo chodíte do školy?“ Odpovedali by ste, asi pre vzdelanie, nie? Aby ste vedeli  čítať, písať, počítať, úplne zjednodušene povedané. Ale také jednoduché to nebude. Hlavne u starších na 2.stupni. Známy psychológ Marek Madro rozoberal tému MLADÍ A ŽIVOT a  ich potrebu žiť svoj život na sociálnych sieťach.

Bolo by nadlho celé rozoberať, lebo vieme, aké sú sociálne siete klamlivé. Veď sami viete, že správa alebo smajlík nie je to isté, ako objatie. Zdôrazňoval ale, že dnešná doba je rýchla a postavená na výkone, čo vás, mladých, stavia pod obrovský tlak. Výkon – byť jednotkár, byť lepší, byť krajší, byť štíhlejší, mať viac laikov...mať krajšie šaty, mať ..mať...mať.. My, učitelia si to uvedomujeme  - každý z vás sa nachádza v inom bode na svojej životnej ceste, čoho odrazom sú vaše slová a skutky. Preto v škole nielen učíme, ale aj vychovávame. Preto vám ponúkame okrem vzdelávania  aj školu, kde môžete zažiť pocit bezpečia, kde si môžete budovať vzťahy, kde môžete rozvíjať svoju osobnosť, kde môžete slušným spôsobom vyjadriť svoj názor, kde hodnoty kresťanstva a vzdelanie ide ruka v ruke. Ale! Ale tie všetky dvere sa otvárajú z vášho vnútra.... Rozprávajte sa s nami...Verte, že veľmi radi by sme vás všetkých videli úspešnými, šťastnými, veselými... Niekedy bolo školstvo na Slovensku nastavené tak, že zlyhanie je vždy iba problém. Ale dnes už chceme a vieme, že zlyhanie môže byť aj príležitosť. Nebudeme sa preto počas roka tváriť, že nie sú problémy, že niečo nejde tak, ako by sme si predstavovali. Problémy sú riešiteľné, sú veľmi dôležité v procese  učenia sa na život. Začali sme bojovať minulý rok napr. so žuvacím tabakom, máme skúseností s riešením kyberšikany... Sú a vždy budú predsa v živote aj prekážky, s ktorými nepočítame. Ale tie nás nemusia nevyhnutne zastaviť. Môžu nás mobilizovať a motivovať k hľadaniu iných ciest a riešení. A ja vás povzbudzujem  k tomu, aby ste hľadali každý tú svoju cestu, nebáli sa byť inými, nebáli sa byť samým sebou. Aj takto sa z vás  stávajú osobnosti.

Vážení rodičia. Už teraz Vám  ďakujem za spoluprácu, ochotu, prejavy spolupráce.

Na škole v zahraničí kladú veľký dôraz na kvalitné akademické vzdelanie. Mnohí z absolventov odchádzajú neskôr študovať na prestížne stredné a svetové univerzity. O to viac ma teší, keď čítam, že súčasťou ich vzdelávania je aj hrabanie sena a starostlivosť o ovce. Škola o ktorej hovorím, má za jednu z priorít ochranu životného prostredia. A preto ako kosačky na školskom dvore používajú ovce a žiaci pomáhajú s ich chovom. Je skvelé, že budúce generácie budú vedieť držať hrable aj vidly. Verím, že to budú ľudia s kritickým myslením, akademickou čestnosťou a vzťahom k zemi. Toto je nádej pre budúcnosť. Pre naše nové generácie. Vážiť si každú prácu, fyzickú aj duševnú.

Podobné myšlienky ako na našej škole, preto ma zaujali. Minulý školský rok sme otvorili novú Školskú vzdelávaciu záhradu, kde  sme všetci spolu rodičia, žiaci, učitelia odpracovali vyše  1000 brigádnických hodín na novom školskom pozemku, ktorý tento rok už bude slúžiť, aby žiaci teóriu mohli prepájať s praxou. Aby sa naučili aj fyzicky pracovať, aby vnímali hodnoty práce ľudských rúk, pestovania potravín a starostlivosť o ne. Verte, že ich to určite ovplyvní v smerovaní ich ďalšieho kariérneho vzdelávania.

Vážení rodičia, prajem vám zdravia, prajem aby Vaše deti boli požehnané darom rozumu, otvoreného srdca, aby školský rok bol pre ne plný zaujímavých aktivít. Aby zažívali školu, kde sa neboja ísť, nebolí ich ráno bruško, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol pre ne školský rok pestrý, plný nových objavov. Aby v našej škole vždy našli človeka, ktorý ich podporí.

Keď som nastúpila ako riaditeľka pred 4 rokmi, každý rok sa niesol myšlienkou, ktorú sme rozvíjali počas celého roka. Minulé roky boli nazvané rokom Trpezlivosti, rokom ODVAHY, 2 roky korony a tento rok som dlho rozmýšľala, ako nadviazať na ciele, plány a úlohy školy, ktoré nás čakajú. BUDE TO ROK OBNOVY.

Silnou stránkou našej školy je kreatívny a iniciatívny kolektív učiteľov. Všetci sú vzdelaní a kvalifikovaní pre prácu v školstve. Spájame ruky pre naše deti v práci pre ich vzdelanie a prípravu na život.

V  škole žiakov dnes čakala myšlienka od Dhimana: „Možno tento rok nebude o tom, stretnúť niekoho nového. Ale stretnúť sám seba v novej, lepšej podobe.

A ja nám všetkým želám, aby Prejavy obnovy neboli  len slová.

Keď sa modlíme, obraciame sa k Bohu a k Ježišovi, k svätým, chceme cítiť nádej a požehnanie. Modlím sa, nech sa naše srdcia a mysle cez ROK OBNOVY naplnia pokojom a nech nás Pán požehnáva počas celého školského roka 2022/2023.