triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Seeds – Vedieť viac

Naša škola spolupracuje už druhý rok s n.o. SEEDS na projekte VEDIEŤ VIAC. Vďaka podpore z ESF a EF na podporu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje organizácia pripravuje interaktívne vzdelávacie prezentácie. Po minuloročnej online spolupráci zavítali teraz lektori priamo do tried medzi žiakov. 4. november 2022 sa tak niesol v prednáškovom duchu a žiaci 2. stupňa mali možnosť dozvedieť sa mnoho nového, diskutovať o zaujímavých témach z rôznych oblastí života.

phoca thumb m 001

Pod vedením lektorov (cestovateľov, sprievodcov cestovného ruchu, včelárov, ...) Miroslavy Badinskej, Petra Reu a Ivana Vanáka žiaci spoznávali vzdialenú Afriku, tajomstvá včelárstva, zaujímavosti obdobia pred rokom 1989, ohrozenia našej planéty, výhody a riziká sociálnych sietí atď. Seeds – semienka poznávania padli iste na úrodnú pôdu.