triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Európsky deň jazykov 2022 – grafický návrh na tričko

Tento rok sme sa zapojili do súťaže v „tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2023“. Súťaže sa zúčastnili všetky ročníky druhého stupňa. Ich tvorba vystihuje potrebu učenia sa cudzích jazykov a zároveň vzbudzuje záujem o kultúru, históriu, zvyky, tradície, šport,jedlo...európskych krajín.

 Do celoeurópskeho kola postupujú návrhy týchto detí : S. Štrbavý(9.B), E. Maksiová (9.B), S. Kováčová (9.B), M. Miklušková (9.B), A. Kolenčíková (9.B), R. Kubačková (9.A), N. Motyčáková (9.A), L. Šurinová (9.A), S. Daňková (9.B). V školskom kole sa umiestnili na:

  1. miesto – Kubačková R, Kováčová S.
  2. miesto – Maksiová E., Štrbavý S.
  3. miesto – Miklušková M., Šurinová L., Kolenčíková S., Motyčáková N.

Všetkým srdečne gratulujeme a držíme palce v celoeurópskom kole.