triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Návšteva charitného domu 2022

V predvianočnom čase sme navštívili obyvateľov nášho charitného domu. Žiaci 7.A pre nich pripravili darčeky a aj vlastnoručne vyrobené mydlá. Niektorí si zaspomínali na predchádzajúce roky. Spolu sme sa pomodlili a navzájom za seba prosili. Vďaka našim žiakom Ľubkovi Žuffovi a Tobiasovi Štrnálovi, ktorí nás hudobne doprevádzali pri speve vianočných kolied, sme prežili príjemný čas.

phoca thumb m 001

Ďakujeme Ti, Pane, za všetkých starých ľudí. Daruj im pokojnú jeseň ich života, aby sa čo najlepšie pripravili na stretnutie s Tebou vo večnosti.