triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pôstna výzva 2023 - tretí týždeň

3. týždeň – 6.3. – 12.3.2023

Tretia bolesť – Strata dvanásťročného Ježiša v chráme

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je
v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda
do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. 

Lk 2, 42 - 46

2023 post 3 tyzden