triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Kristus naozaj vstal z mŕtvych! Aleluja!!!

Prežívame veľkonočné obdobie. Tak vytúžené obdobie radosti z Ježišovho víťazstva nad smrťou. Obdobie Božej lásky ku nám. Boh nás miluje do krajnosti, nekonečne, bezhranične.

phoca thumb m 001

Cez pôstne obdobie sme vás sprevádzali krátkymi zamysleniami nad Ježišovým utrpením i utrpením, ktoré spolu s ním prežívala jeho matka Panna Mária. Boli sme svedkami, ako Ježiša všetci zradili, opustili, odsúdili, zbičovali, tŕním korunovali, pribili na kríž a zabili. A Boh predsa miluje. Netrestá, nehnevá sa, nezabíja, neničí. Pretože Láska všetko znáša, všetko vydrží. Boh to všetko vydržal, lebo nás miluje.

Počas pôstnych výziev sme sa chceli posunúť bližšie k Bohu a naučiť sa takejto Božej láske. Zvládať to, čo nás niekde nahnevalo, znepriatelilo, odďaľovalo od Boha a blížnych. Výsledkom našich malých snažení je obraz Panny Márie vytvorený zo sebazáporov či z dobrých skutkov našich žiakov.

Neprestávajme sa zdokonaľovať v takejto láske aj počas veľkonočného obdobia. Boh radšej zomrel sám, než by nechal zomrieť nás.