triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Prednáška okresnej prokurátorky

Prípady z oficiálnych policajných a súdnych záznamov nekompromisne potvrdzujú, že mládež sa každý rok podieľa na kriminálnej činnosti. Ak bol trestný čin spáchaný mladistvou osobou, teda človekom od 14 do 18 rokov, môže byť trestnoprávne postihnutá, akurát sa trestné sadzby znižujú na polovicu...

phoca thumb m 001

Tieto údaje naším ôsmakom a deviatakom v pondelok ozrejmila Judr. K. Kocúrová ( okresná prokuratúra v Námestove) počas preventívnej prednášky - Trestné právo a jeho dopad  na stíhanie mladistvých.

Prednášky sa zúčastnila aj Mgr. E. Murínová (Koordinátor ochrany detí pred násilím), ktorá so žiakmi diskutovala na tému šikany a kyberšikany. Na záver boli žiaci vyzvaní, aby sa nebáli pomôcť hoci aj anonymne, ak poznajú prípady ubližovania vo svojom okolí a takto môžeme predchádzať rôznym rodinným tragédiám.