Začiatok školského roka 2020-2021 na ZŠ s MŠ R. Dilonga

Na začiatku školského roka 2020/2021 vás všetkých srdečne vítam. Vítam naše deti v materskej škole, prvákov, nových žiakov i nových kolegov. Vitajte v našej školskej rodine. Prijmite ich, prosím vás, učitelia i spolužiaci do svojich kolektívov, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali súčasťou našej školy. 

phoca thumb m 001

 

Minulé roky boli nazvané rokom Trpezlivosti, rokom ODVAHY a ako nazvať tento? Mimoriadny rok?  Bude mimoriadny na učenie a aktivity v skole, alebo mimoriadny v domácom vzdelávaní. Preto musíme byť všetci veľmi, veľmi zodpovední ku svojmu zdraviu, zdraviu spolužiakov, kamarátov, učiteľov, zamestnancov, rodičov a dodržiavať všetky potrebné pravidlá. Nesmieme nič podceňovať- radšej preháňať s ochranou tváre, umývaním rúk, dezinfikovaním. Spoločne musíme chcieť byť zdraví, nerozšíriť si vírus do školy ani do rodín.  

Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujete mať solídne základy vzdelania, potrebujete vedieť využívať nové informačno -  komunikačné technológie nielen na hru a samozrejme ovládať cudzie jazyky. 

My ako škola sme pripravení! Mnohé priestory sú novo vymaľované a opravené, hlavne MŠ pri Oravici a priestory ŠJ. A naozaj úprimne ďakujem všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby mohla škola pre svojich žiakov, deti  a zamestnancov zabezpečiť čo najlepší štart. 

Silnou stránkou našej školy je kreatívny a iniciatívny kolektív učiteľov. V rámci rôznych projektov zlepšujeme technické vybavenie jazykových učební, školskej knižnice, odborných učební na chémiu, fyziku, biológiu aj  polytechnickú výchovu a dúfam, že už od novembra budú vám plne vybavené k dispozícií.   

Vážení rodičia! Deti sú nádejou pre našu budúcnosť, ktorá závisí aj od toho, v akých rodinách budú vyrastať a akým podnetom budú vystavené aj zo širšieho okolia. Preto je dôležité, aby  budúce generácie tvorili vnútorne vyvážené a mravne vyspelé osoby. 

Otvárame školský rok poznačený vírusom  a verím, že ho spoločne zvládneme. Už teraz Vám  ďakujem za spoluprácu, ochotu, prejavy spolupráce, keď možno opäť budeme spolu bojovať s vedomosťami doma, zvládať technológie,  učivo aj domácnosť. No verím, že tento rok sa nám podarí aj náš zámer- vyškoliť žiakov aj rodičov v aplikáciách, aby sme boli ešte pripravenejší aj na domácu formu vzdelávania.

Prejavy lásky nie sú  len slová. Prejavy lásky jeden voči druhému je aj podanie pomocnej ruky, keď to potrebuje. Zaželajme si spoločne  veľa úspechov našich detí, aby boli požehnané darom rozumu, otvoreného srdca, aby školský rok bol pre naše deti plný zaujímavých aktivít, aby  sme  zažívali školu, kde sa nebojíme ísť, nebolí nás ráno bruško, tešili sa zo spoločných a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže.  

Vážení kolegovia, zamestnanci. Ďakujem Vám všetkým za naozaj zodpovednú prácu každý na svoje pozícií, za prípravu tried, chodieb i vonkajších priestorov. Ďakujem Vám, že sa tak isto zodpovedne pripravujete na vyučovanie – odskúšame si blokové vyučovanie i online vyučovanie. Škola  funguje ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň má svoju dušu, otvorené srdce, niekedy prísny hlas  ale aj hladiace ruky ako v dobrej rodine.

Drahí naši žiaci: Na stene v škole máme taký nápis: Vždy si pamätaj, že si odvážnejší ako si veríš, silnejší ako vyzeráš a múdrejší ako si myslíš.  

Vnímajte každý sám seba a pracujte na sebe, aby ste boli tou najdokonalejšou verziou seba samého. Nikto vás nechce meniť na obraz niekoho iného, lebo každý je na tomto svete sám za seba, tak ako ho stvoril Boh. Iba Boh vie, aký máte zámer v živote. Iba Boh vie, čím v živote prechádzate sám vo svojom vnútri. Aké máte strachy, ako zmýšľate.  

Tak sa nebojte a nehanbite sa počas roka pozývať ho medzi seba ku učeniu, práci aj hre cez modlitbu, cez omšu a cez prijímanie eucharistie. Je tam prítomný Ježiš. On vám dá silu.   

Vy všetci, od najmenších prvákov po deviatakov, ani si možno neuvedomujete,  že  vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Podporuje vás v tom celý učiteľský zbor - v materskej škole aj v základnej škole. Máme nové pani zástupkyne, máme nové učiteľky v materskej škole, asistentku, učiteľa školského klubu – a ja verím, že naša práca v našej základnej i materskej škole bude aj naďalej ukážkou „služby“ smerom k deťom a rodičom.  

 

Nech nás všetkých požehná Boh, Otec i Duch svätý a dá nám požehnanie na ďalšie dni v novom školskom roku 2020/2021. 


Vytlačiť