triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

Počas posledného mesiaca v roku si ľudia bežne posielajú medzi sebou vianočné pozdravy. Táto tradícia začala v 40–tych rokoch 19.storočia. Vznikla tak, že jeden pán Henry Cole mal primálo času odpisovať na poštu hromadiacu v jeho dome. Neodpísať ľuďom, ktorí mu poslali list, vnímal ako niečo netaktné, a tak si najal jedného umelca, aby preňho vytvoril prvý vianočný pozdrav, ktorý obsahoval najnovšie informácie zo života jeho rodiny.

2023 vianocna pohladnica

Kým niektorí ho kvôli tomuto šetreniu času kritizovali, mnohí sa pridali a začali posielať svoje pozdravy práve počas obdobia Vianoc. Milí žiaci aj vy ste koncom roka neváhali zobrať pero a papier a vytvorili ste krásne vianočné pohľadnice a ozdôbky.

Tie najkrajšie sme vybrali :

Pohľadnica

  1. miesto – Hanka Harkabuzová – 4.B
  2. miesto - Terezka Straková – 1.B
  3. miesto – Nelka Gašpercová – 1.A

Ozdoba

1.miesto – Klárka Strapcová 4.B

2.miesto – Karin Borová – 1.B

3.miesto – Kristínka Revajová – 2.A

Výhercom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a vytvorili vianočné pozdravy a ozdoby.