triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

K jasličkám by som aj ja rád bežal...

Sú tu posledné dni adventu. Aj v tomto čase myslíme na našich starkých v  Dome Charitas sv. Františka z Assisi. Deti ich prišli navštíviť, zahrali im príbeh, v ktorom hudobné nástroje hľadajú cestu k jasličkám do Betlehema.

phoca thumb m 002

Pri jasliach sa Ježiškovi poďakovali, zahrali i zaspievali koledy. Odovzdali starkým pripravené vianočné pozdravy a darčeky. Odmenou nám bolo požehnanie od vdp.farára D. Kubicu, ktorý sa tiež zastavil na návšteve, čaj, koláčiky i sladkosť od p. vedúcej a samozrejme slová vďaky od starkých.