triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

ROZVOJOVÝ PROJEKT ,,ČÍTAME PRE RADOSŤ“

Vďaka finančnému príspevku vo výške 1000 eur, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu ,,Čítame pre radosť,“ sme v našej škole zriadili spolu 4 triedne knižnice v triedach prvého a druhého ročníka. To bolo zároveň aj hlavným cieľom výzvy - zriadiť alebo doplniť triedne knižnice, prostredníctvom ktorých dochádza k posilneniu pozitívneho vzťahu mladších žiakov ku knihám, k čítaniu a k budovaniu čitateľského sebavedomia detí.

Do knižníc boli vybrané rôzne knižné tituly podľa čitateľskej úrovne žiakov, ich záľub a odporúčaní tak, aby pôsobili pre deti lákavo a boli im dostupné. Keďže úmyslom je, aby deti čo najčastejšie siahali po knihách, postupne zapájame prácu s knihou aj do pravidelných ranných kruhov a taktiež sme vymysleli rozličné triedne aktivity, ktorými oceníme záujem žiakov o čítanie. Deti tak môžu čas s knihou tráviť v príjemnom prostredí v škole, ale zároveň si ju môžu vziať na určitý čas domov, aby ju predstavili svojím príbuzným. A keďže súčasťou našej inštitúcie je aj materská škola, pár kníh sme použili na doplnenie knižnice pre deti, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

,,Ak chcete mať múdre deti, čítajte im rozprávky. Ak chcete mať ešte múdrejšie deti, čítajte im viac rozprávok.“ Albert Einstein

...aj my im čítame a zároveň s nimi budeme čítať

ZOZNAM KNÍH