triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Požehnanie školských priestorov a tried

V novom roku 2024 nám naši kňazi požehnali školské priestory, lebo modlitbou posvätenia vzývame Boha, aby tam žil a prebýval s nami a zbavil nás akejkoľvek škodlivej prítomnosti.

phoca thumb m 001

Modlitba požehnania

Pane, veď túto školu a chráň ju pred nepriateľskými vplyvmi. Nech svätí anjeli, udržujú našu školu v pokoji, aby tvoje požehnanie zostalo s nami. Skrze Krista, nášho Pána, Amen.

Pane Ježišu Kriste, ktorý si prikázal svojim učeníkom, aby priniesli pokoj obyvateľom domov do ktorých budú vchádzať, prosím, posväť túto školu prostredníctvom našej úprimnej modlitby a svojej Najdrahšej krvi.

Nech na nás spočíva tvoje požehnanie a pokoj. Nech našu školu naplní spása, ktorá prišla aj do domu Zacheja, keď si vošiel k nemu.

Prikáž svojim anjelom strážiť túto školu a vylúčiť z nej všetko zlo. Nech sú potešení všetci tejto veľkej školskej rodiny a vďaka svojim dobrým skutkom si zaslúžia byť privítaní v nebeskom domove s tebou vo svojom čase.

Prosíme ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Amen.