triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Vnímajme sa navzájom

V tomto školskom roku sa nám podarilo z Nadácie SPP získať finančné prostriedky vo výške 1100 eur v rámci grantového programu SPPravmeTo 2023.  Aktivity projektu sú zamerané pre deti materskej školy, ale zapojíme aj žiakov základnej školy. Keďže spoločne prežívame ROK VNÍMANIA, v projekte sme sa zamerali na tému inakosti a jej vnímania. Spolu s deťmi a VNÍMAJKAMI budeme spoznávať, že na svete je veľa detí a nie každé má také nádherné triedy ako my a môže chodiť do školy alebo do škôlky, nie každé žije s mamou a otcom, nie každé je zdravé.

Spoločne budeme vytvárať inkluzívne prostredie v triedach, ale i na celej škole. Jednoduchým spôsobom budeme komunikovať o citlivých témach. Cieľom nášho projektu je naučiť deti kriticky myslieť, byť odvážnym, byť kamarátom, prejaviť svoje emócie, byť citlivým voči iným, vedieť pomôcť iným, naučiť sa dôverovať, byť štedrým, tešiť sa zo života a viesť deti, ale aj dospelých k tomu, aby dokázali vnímať, prijímať a akceptovať každého.

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.