triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Duchovné cvičenia zamestnancov 2024

Uvedomujeme si, zvlášť v dnešnej dobe, našu dôležitú úlohu formovať deti k správnym životným hodnotám. Aby sme mohli správne formovať žiakov, aj my potrebujeme byť formovaní. Každoročne sa zúčastňujeme trojdňových duchovných cvičení pod vedením skúsených exercitátorov. Tento rok nás viedol v dňoch 7.- 9. marca kňaz, brat Jozef Čirák (Chosé )OFM, vo františkánskom kláštore a kostole v Beckove.

phoca thumb m 001

Úprimne ďakujem všetkým za spoločne strávený čas na adorácií, v zamysleniach, krížovej ceste i svätých omšiach. Ďakujem za naše spoločenstvo ľudí, ktoré sa posilňuje aj spoločným spevom v chráme, v modlitbách, láskavej pomoci v kuchyni a cez vzájomnú prítomnosť na duchovných cvičeniach v odlúčení od rodín. Ďakujeme Chosému za pastoračnú službu a vyprosujeme mu, aby každodenne cítil dotyk Božej prítomnosti a lásky, ktorú rozdáva ďalej. Ďakujem aj za starostlivosť našim novým priateľkám Beátke a Katke, ktoré nám obetavo venovali svoj čas pri príprave jedál ako dobrovoľníčky. Čas oddychu sme využili aj prechádzkou na hrad Beckov a prajem nám, aby sme načerpaný pokoj šírili, aby sme mohli ako dobrý kolektív pracovať na Božom diele cez nám zverené deti a žiakov a prekvitali v Božej láske.