triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Pôstne obdobie v ŠKD

Pôstne obdobie sme vnímali a prežívali aj v našom školskom klube. Modlili sme sa krížové cesty a korunku k Božiemu milosrdenstvu v školskej kaplnke. Aktívne sme sa zapájali do tvorivých dielní na pôstne témy a využili sme aj chodník na Bubeník na rozjímanie o bolestnej Ježišovej ceste k ukrižovaniu. Návštevou starých ľudí v miestnej charite sme vykonali skutok lásky k blížnemu a otvorili tak svoje srdcia Božej láske. 

phoca thumb m 001