triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

VÝTVARNÝ SIRK

2. ročník výtvarnej súťaže. Téma : Môj najväčší životný vzor- reálny – žijúci, už nežijúci, knižný- literárny, filmový, nie sci-fi, nie fantasy. Žiaci 3. A triedy poslali svoje práce do tejto súťaže. Zmarzlák, Lepáček, Stareková, Motyčák, Baruta, Kuráň, Krasuľa, Palider, Rehák.

phoca thumb m 001

Poslanie súťaže je viesť žiakov k tomu, aby mali svoj správny- kladný osobný životný vzor, ktorý ich inšpiruje k osobnostnému rozvoju, napredovaniu, dobrým skutkom, k rozvíjaniu svojich ambícií a dosiahnutiu životných cieľov.