triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Medzinárodný Projekt eTwinning: Spojenie Slovenska, Turecka a Poľska

Naša základná škola sa tento školský rok zúčastnila vzrušujúceho medzinárodného projektu eTwinning, ktorý nás spojil s partnerskými školami z Turecka a Poľska. Cieľom projektu je preskúmať a implementovať inovatívne vyučovacie metódy pri vyučovaní angličtiny s dôrazom na digitálne nástroje.

phoca thumb m 001

Ďalej podporovať spoluprácu medzi študentmi a učiteľmi partnerských škôl a vytvárať inovatívny materiál prostredníctvom online platforiem. Tento projekt priniesol množstvo aktivít, ktoré obohatili nielen našich žiakov, ale aj učiteľov o nové skúsenosti a priateľstvá.

Tvorivé Aktivity

Na začiatku projektu sme sa zamerali na kreatívne aktivity, ktoré umožnili žiakom lepšie sa spoznať a vyjadriť svoju predstavivosť. Žiaci vytvárali vlastné avatary, plagáty a logá, ktoré reprezentovali našu školu a projekt. Tieto aktivity nielen podporovali kreativitu, ale aj zručnosti v oblasti digitálnych technológií.

Online Stretnutia

Po úvodných aktivitách nasledovali online stretnutia, ktoré boli rozdelené do dvoch fáz. Najprv sa stretli učitelia, aby sa navzájom spoznali a naplánovali ďalšie kroky projektu. Potom prišli na rad žiaci, ktorí mali možnosť predstaviť sa svojim rovesníkom z Turecka a Poľska. Tieto stretnutia boli plné vzájomnej interakcie, žiaci prezentovali svoje práce a diskutovali o rôznych témach.

Kolaboratívne Projekty

Medzi najzaujímavejšie časti projektu patrili kolaboratívne aktivity. Žiaci spolupracovali na tvorbe spoločného názvu projektu, pričom každá škola prispela kresbou písmen. Spoločne tiež tvorili texty piesní a zhudobňovali ich, čím vznikli originálne hudobné diela. Ďalšou významnou aktivitou bolo vytváranie podcastov o vlastných mestách, ktoré si následne vzájomne vymieňali a na ich základe tvorili pracovné listy.