OZNAM – prerušenie bežného vyučovania v škole pre žiakov 5.- 9. ročníka – prechod na dištančné vzdelávanie

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 23. októbra 2020 číslo: 2020/17949:1-A1810  s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.  

Žiaci sa budú učiť dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.  

Verím, že to zvládneme. V prípade otázok, zapožičania tabletu alebo vyriešenia nejakej komplikácie na vyučovanie v domácom prostredí kontaktujte svojho triedneho učiteľa.  

Nebojte sa podeliť o problémy alebo radosti, všetci sme v tom spolu. Tak nám Pán Boh pomáhaj. 


Vytlačiť