triedna kniha  m365
 logo ms male  
 jedalen

Opera letí (koncert online)

Príbehu hudby 3 bol online koncert s témou Opera letí. Keďže sme boli pre pandémiu dlho kultúrne obmedzovaní, s radosťou sme privítali možnosť tohto výnimočného koncertu, ktorý ponúkal množstvo kratších hudobných ukážok prepojených pútavým rozprávaním.

2021 opera

Uvedomujeme si dôležitosť kultúry a umenia v životoch detí, a preto sme sa aj tento rok zúčastnili dňa 7.6.2021 na výnimočnom online výchovnom koncerte organizovaným MgA. Gabrielom Rovňákom ml., Ph.D., zbormajstrom Bratislavského chlapčenského zboru, pedagógom Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Účinkovali členovia Bratislavského chlapčenského zboru a hostia. 

Do našej školy priniesli zážitok spojený s hudbou. Koncert sledovali nielen žiaci 2.stupňa, ale aj niektorí žiaci z 1.stupňa. Ďakujeme za umelecký zážitok a tešíme sa na ďalšie stretnutia s hudbou v roku 2022.