triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVU

Zmena od 1. 9. 2021  pri poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) v školskom roku 2021/2022. Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.
Termín na predloženie potrebných potvrdení je najneskôr do 02.08.2021. 
Doklady predkladáte ekonómke školy v sídle Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená  

pondelok -piatok  v čase  8:00-14:00.  

Prosíme volať vopred  tel. č. 043/5392598. 

Dotácia - čestné vyhlásenie

Dotácia - informácie pre rodičov

POĎAKOVANIE

Na konci školského roka sme sa rozlúčili s našimi spolupracovníčkami Ing. Majkou Kováčikovou a Stankou Šustekovou. Ďakujeme im nielen za chutný obed, ale najmä za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu. Majke za láskavý materinský prístup a trpezlivosť so žiakmi najmä na hodinách angličtiny, nemčiny či techniky;  Stanke za každodennú starostlivosť o poriadok a čistotu našej školy.

phoca thumb m 001

Záver školského roka 2021-2022

Vážený pán dekan, pán kaplán, drahý brat františkán Peter, milí kolegovia -všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy, vážení rodičia i vy, naši žiaci ZŠ a deti MŠ. Na záver školského roka ešte pár slov, kým sa rozídeme na pár týždňov prázdnin a dovoleniek.

phoca thumb m 001

Deň otcov

Tretia nedeľa v mesiaci jún je už tradične patrí všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia – je Deň otcov. A každý otec vie, že ho poteší akýkoľvek darček od svojho syna či dcéry. 

phoca thumb m 001

AMFO 2021

Tento rok máme vo fotografickej súťaži AMFO 1. miesto. V kategórii farebná fotografia do 15 rokov sa na 1.mieste v krajskom kole umiestnila fotka Timky Letašiovej. Timka postupuje do celoslovenského kola. Tešíme sa z pekného umiestnenia medzi silnou konkurenciou a držíme palce.