triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OZNAM – prerušenie bežného vyučovania v škole pre žiakov 5.- 9. ročníka – prechod na dištančné vzdelávanie

Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 23. októbra 2020 číslo: 2020/17949:1-A1810  s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku.  

Žiaci sa budú učiť dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín.  

Verím, že to zvládneme. V prípade otázok, zapožičania tabletu alebo vyriešenia nejakej komplikácie na vyučovanie v domácom prostredí kontaktujte svojho triedneho učiteľa.  

Nebojte sa podeliť o problémy alebo radosti, všetci sme v tom spolu. Tak nám Pán Boh pomáhaj. 

Oznamy – celoplošné testovanie a škola! Vážení rodičia!

Informácie ohľadom celoplošného testovania na Covid 19.  

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť aj všetci žiaci od desať rokov. 

Dajte nám, prosím vedieť najneskôr do nedele 25.10. do 20:00 hod. ak je žiak našej školy po otestovaní  POZITÍVNY.  

V prípade pozitívneho výsledku testu nastupuje žiak do domácej 10-dňovej karantény . 

Plenárne ZRPŠ

Vážení rodičia!

V pondelok 12. októbra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE ZRPŠ.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi školou a rodičmi.

Triedne rodičovské združenia má každá trieda individuálne po dohode s triednym učiteľom. Stretnutie triednych dôverníkov bude ohlásené vopred.

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj tento rok v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020 (od 9. do 15. októbra) vyhlásili výtvarnú súťaž na tému:

phoca thumb m 001

OZNAM - krúžková činnosť

Záujmová činnosť  

sa rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.októbra 2020 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 mimoriadne prerušuje. Je zakázané hromadné stretávanie sa a spájanie rôznych skupín, preto nemôže byť ani prevádzka krúžkových činnosti  do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie. 

Ďakujeme za pochopenie.