triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Mimoriadna situácia

V škole zostávajú v platnosti prísne hygienické opatrenia z dôvodu vysokého počtu hlásených pozitívnych prípadov v Trstenej. V meste Trstená v súčasnej dobe stále platia  obmedzenia vykonané v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19.

Nariadenie v okrese Tvrdošín.

OZNAMY september- mimoriadny školský rok 2020-2021

V škole prebieha riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Škola sa nachádza v zelenej fáze. Pri organizácií školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

Platia uvedené pravidlá MŠVVaŠ pre jednotlivé fázy.

ZELENÁ fáza, ORANŽOVÁ fáza, ČERVENÁ fáza.

Začiatok školského roka 2020-2021 na ZŠ s MŠ R. Dilonga

Na začiatku školského roka 2020/2021 vás všetkých srdečne vítam. Vítam naše deti v materskej škole, prvákov, nových žiakov i nových kolegov. Vitajte v našej školskej rodine. Prijmite ich, prosím vás, učitelia i spolužiaci do svojich kolektívov, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali súčasťou našej školy.

phoca thumb m 001

Prázdninový kurz konverzačnej angličtiny

Angličtina hrou – aj takto by sme mohli nazvať letný Kurz konverzačnej angličtiny pre našich žiakov, ktorý začal hneď prvý deň prázdnin. Kurz zastrešoval anglický lektor Guy Cheetham v spolupráci so ZŠ s MŠ R. Dilonga v Trstenej, kde kurz prebiehal.

phoca thumb m 001

Nová školská web stránka

Vitajte na novej školskej web stránke. Stará školská stránka slúžila po dlhé roky pre potreby školy. Momentálne je už technicky a morálne zastaralá a preto ju nahradila nová. Aktuálna školská web stránka spĺňa aktuálne odporúčania konzorcia W3C, je postavená na najmodernejších dostupných technológiách a programovacích jazykoch HTML 5.x, PHP 7.x, MySQL databáze.