2% z vašej dane Elektronická prihláška Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“ DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

2% z vašej dane

Aj tento rok nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Elektronická prihláška

Čítaj Viac

Nový projekt „OBNOVUJEME MINULOSŤ SADENÍM BUDÚCNOSTI“

HLASUJEME...

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

NÁSTUP detí do MŠ a TESTOVANIE rodičov od 8.marca

Vážení rodičia,

Na základe  Rozhodnutia zriaďovateľa školy podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:2-A1810 a aktuálneho stavu okresu  Tvrdošín (II. stupeň varovania) je umožnené vyučovanie v materskej škole prednostne pre:

Karneval v MŠ

Len v jeden deň sa môže stať to, že sa stretnú Elsa, pirát, motýlik, Spiderman a mnohé ďalšie rozprávkové bytosti na jednom mieste. Je to deň, keď máme karneval. V našej škôlke sme si v jednotlivých triedach užili, v piatok 12. februára, krásny deň. Súťažili sme, kreslili, spievali, tancovali. Mravčekovia pomohli vyriešiť príčinu nehody mravčeka Manfreda a upratali mravenisko. Každý sa dočkal aj odmeny, či už v podobe diplomu, torty alebo koláčika. Škoda, že deň skončil, ale tešíme sa na ďalší karneval zas o rok.

VÝNIMOČNÝ ČAS...

Aj v čase lockdownu bola naša materská škola otvorená pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha zamestnania neumožňuje prácu z domu. Užili sme si zábavu pri hrách a zaujímavých aktivitách. Nemysleli sme len na seba, ale postarali sme sa o vtáčiky, ktorým sme pripravili pochúťky a búdky. Spoznávali sme čas, dopĺňali vitamíny. Poriadne sme sa vyšantili na snehu, stavali snehuliakov a to aj vďaka službám mesta Trstená, ktoré nám prihrnuli sneh. Na jeden týždeň sme sa premenili na kozmonautov a navštívili planéty slnečnej sústavy.

Vážení rodičia detí MŠ

od 1.1. 2021 vstúpil do platnosti nový predpis 1/2020 o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v pôsobnosti ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v súlade s ustanovením § 2 bod 2 písm. e) Zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Týmto predpisom podľa čl. 2 zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 18 eur za dieťa (aj pre deti do 3 rokov). Príspevok sa uhrádza vždy do 10. dňa daného mesiaca. Povinnosť uhrádzania príspevku sa aj naďalej nevzťahuje na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci).
 
Ďakujeme za porozumenie. Veríme, že Vám nespôsobujeme vážne finančné zaťaženie rodinného rozpočtu. V prípade otázok alebo potreby pomoci nás neváhajte kontaktovať.