Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Kľúče od nášho mesta Trstená

Mesto Trstená tento rok oslavuje 650. výročie svojho založenia. A keďže naša škola sídli v Trstenej, rozhodli sme sa do ,,osláv“ zapojiť trošku netradičným spôsobom aj my. Obliekli sme si kroje, preniesli sa do histórie mesta a dozvedeli sme sa o rôznych pokladoch, ktoré tu máme.

Čo priniesol máj

Deň matiek sme oslávili, mamičkám úsmev na tváričke vyčarili. Poznávali sme rôzne druhy hmyzu, objavovali ako žije a prečo je pre nás dôležitý. Aj život pri vode je zaujímavý. Hrali sme sa na žabky, kačky, bociany. Oslávili sme aj sviatok Nanebovstúpenia Pána a na Turíce očakávali Ducha Svätého. Plavili sme sa v Noemovej arche a ocitli sa v bruchu veľryby. Vzácna návšteva, ujo lesník, nám prišiel porozprávať o prírode. Ďakujeme, že všetky dobrodružstvá prežívate s nami.

PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

Milí rodičia detí MŠ!

Počas letných prázdnin bude prevádzka našej materskej školy realizovaná v mesiaci JÚL, t. z. od 1. 7. 2021 do 30. 7. 2021 v triedach MŠ pri Oravici.

Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o umiestnenie detí do MŠ počas letných prázdnin, aby do 2. júna 2021 záväzne prihlásili svoje dieťa u svojich triednych učiteliek.

Zároveň prosíme rodičov prihlásených detí, aby uhradili príspevok za mesiac júl do 25. júna. Je to podmienka nástupu.

V čase od 2. 8. 2021 do 24. 8. 2021 bude v súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, dôkladného čistenia a dezinfekcie prostredia MŠ a hračiek.

V dňoch od 25. 8. do 31. 8. 2021 bude umožnené novoprijatým deťom nastúpiť na tzv. adaptačný týždeň.

Ďakujeme za pochopenie. Veríme, že spoločne zvládneme leto k vzájomnej spokojnosti. Prípadné otázky prosíme osobne alebo na tel. čísle 0911 205 493

Veselý apríl v MŠ

Jarné kvietky už začali kvitnúť a tak sme si to nenechali ujsť. Nielenže sme ich pozorovali, ale sme si niečo aj zasadili. Pri poznávaní domácich zvierat nás prišli do škôlky pozrieť aj malé kuriatka a kačky. Počas apríla sme oslávili aj medzinárodný deň zeme a učili sme sa ako sa o našu planétu treba starať. Pri téme „Zvieratká z lesa“, sme zisťovali aký obrovský význam má pre nás les, čo všetko ukrýva a ako sa v ňom máme správať. Jednoducho pozrite sa sami, potešte sa s nami.