Corona KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane

Corona

Rodič v prípade opodstatneného podozrenia na Covid 19 kontaktuje svojho lekára a následne informuje RŠ alebo zástupcu MŠ. Po každom prerušení dochádzky dieťa/žiak v trvaní viac ako tri dni predkladá triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Oznam

Milí rodičia detí materskej školy! Tešíme, sa že s Vaším dieťaťom môžeme realizovať školský vzdelávací program, ktorý máme pomenovaný „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

v novom školskom roku 2020/2021 nás opäť čaká netradičný začiatok. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia Covid-19 je potrebné dbať na dodržiavanie nasledujúcich pokynov:

Nová školská web stránka

Vitajte na novej školskej web stránke. Stará školská stránka slúžila po dlhé roky pre potreby školy. Momentálne je už technicky a morálne zastaralá a preto ju nahradila nová. Aktuálna školská web stránka spĺňa aktuálne odporúčania konzorcia W3C, je postavená na najmodernejších dostupných technológiách a programovacích jazykoch HTML 5.x, PHP 7.x, MySQL databáze. S využitím spomínaných technológií nová školská stránka disponuje takzvaným responzívnym dizajnom, ktorý zabezpečuje automatické prispôsobenie sa web stránky veľkosti obrazovky na použitom zariadení. Najväčšie zmeny však nastali na pozadí stránky, čo by malo zabezpečovať jej rýchle načítavanie a dúfame, že aj bezproblémový chod.