Mimoriadna situácia KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY 2% z vašej dane

Mimoriadna situácia

ČÍTAJ VIAC
Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

2% z vašej dane

Do konca augusta nám môžete darovať 2% z Vašej dane.
Čítaj viac

Vážení rodičia detí MŠ!

Vo štvrtok 12. novembra 2020 sa konalo v online priestore PLENÁRNE MŠ rodičov a učiteľov Materskej školy Rudolfa Dilonga.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa pripojili a vyskúšali si nový, doteraz nevyskúšaný spôsob komunikácie medzi materskou školou a rodičmi.

OZNAM - Zatvorenie MŠ (počas 2. etapy jesenných prázdnin)

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že pre nízky záujem prihlásených detí, počas jesenných prázdnin škôl, prerušujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ. A to v piatok 6. 11. 2020 a pondelok 9. 11. 2020 podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Želáme a vyprosujeme Vám, pokojné dni. Tešíme sa na stretnutie s Vami a deťmi v utorok 10. 11. 2020.

JESEŇ V NAŠEJ MŠ

V novom školskom roku sme sa posunuli o krôčik ďalej a o triedu „vyššie“. Zvyknúť si na niektoré zmeny bolo ľahké... Pomohli nám pri tom aj jednoduché príbehy o kamarátoch Vnímajkoch. Vďaka nim máme otvorené srdiečka a snažíme sa mať navzájom radi, aj keď je každý z nás iný. 

Čo všetko sme už v tomto školskom roku stihli? 

,,PROSBIČKY NÁS MALIČKÝCH, ZA DEDKOV A BABIČKY“

„A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi“ (Jn 14, 13) 

Keďže sa naša škôlka opiera o kresťanské hodnoty, rozhodli sme sa spoločne vytvoriť „modlitebnú stenu“, umiestnenú v priestoroch MŠ, kde majú rodičia aj deti možnosť zverejniť svoje prosby, vďaky, chvály... Je to spôsob ako zrealizovať našu túžbu, spoločne sa modliť za všetkých, ktorí to potrebujú.

Oznam

Milí rodičia detí materskej školy! Tešíme, sa že s Vaším dieťaťom môžeme realizovať školský vzdelávací program, ktorý máme pomenovaný „Nechajte maličkých prísť ku mne.“

v novom školskom roku 2020/2021 nás opäť čaká netradičný začiatok. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia Covid-19 je potrebné dbať na dodržiavanie nasledujúcich pokynov: