triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

OSLAVY 30. výročia našej školy (1992-2022)

Dňa 26.októbra sme si pripomenuli 30 rokov existencie našej katolíckej školy.

Matka Tereza často hovorila: „Aj malé činy ktoré sme vykonali, sú väčšie a lepšie ako veľké činy, o ktorých iba hovoríme...“ A ja viem, že tých činov bolo na tejto škole za  30 rokov veľmi veľa. Preto patrí obrovské poďakovanie za všetky malé, menšie, veľké i väčšie činy, ktoré všetci zamestnanci počas 30-ich rokov vykonali pre túto školu. Bolo to náročných 30 rokov.

phoca thumb m 001

Náročných na  plnenie požiadaviek rodičov, náročný na plnenie vyučovania žiakov, náročných na kvality učiteľov a zamestnancov, ktorých za 30 rokov opustilo našu školu veru dosť. Mnohí boli, sú a budú vzorom, veľkou osobnosťou pre žiakov, mnohí dokázali ovplyvniť smerovanie v živote žiaka, jeho vnútorné rozhodnutie i smerovanie profesijnej orientácie.

Vyprosujem od Boha, nech požehná všetkých za každý deň, v ktorom dostali príležitosť učiť a vychovávať, slúžiť a pomáhať. Nech Pán požehná každého za všetko dobro, čo odovzdali deťom počas 30 -ich rokov katolíckej školy.

Ďakujem aj zakladateľom tejto školy. Pochopili sme, že  cirkevná škola nevznikla preto, aby vytvorila konkurenčné prostredie pre vzdelávanie. To nebol hlavný dôvod.

Všetko má v živote svoju postupnosť a čas. V osobnej knihe života nemôžeme len tak preskočiť pár stránok. Ani v škole sa nepreskakujú ročníky. Ani výsledky v katolíckej škole neprichádzali hneď a okamžite. A každý v danom čase robil čo práve vedel a mohol... Všetko sa deje postupne a aj chyby počas existencie školy sme využili ako príležitosť rásť. Aby sme pochopili, že dieťa je Boží dar. Ak sa takto pozrieme aj na žiaka, ako na Božie dieťa, len vtedy, keď to takto cítime a hľadáme v ňom jedinečnosť, DAR, ktorý dostal od Boha, môžeme mu odovzdávať vysoké nároky  na vedomosti, vzdelávať ho s podporou nových metód, novými formami cez nové pomôcky. Otvorili sme 5 nových učební, zrekonštruovali školskú knižnicu s čitárňou, vytvorili oddychové zóny, prepájame teóriu s praxou manipuláciou s pomôckami, rozvíjame praktické zručnosti v novej Školskej záhrade, rozvíjame žiakov fyzicky cez Akadémiu Mateja Tótha, angličtinu cez metódu Joly už od materskej školy a mnoho, mnoho iných aktivít. Učiteľka v materskej škole si denne musí x-krát čupnúť, skloniť sa k dieťaťu a riešiť situácie očami najmenších s najvyššou prioritou, s  najvyššou naliehavosťou. Učiteľ v škole prežíva radosti i smútky svojich žiakov, sme nešťastní, keď nevieme pomôcť. Kuchárka kypí šťastím, keď nám chutí. Upratovačku, školníka, ekonómky hreje pri srdci, keď spokojní žiaci, učitelia i rodičia s úsmevom opúšťajú chodby školy. No naše rozhodnutia musia vychádzať z viery, ktorú sa nám snažia veľmi priblížiť naši školskí kňazi, duchovní otcovia, ktorí nám vštepujú LÁSKU. Jeho lásku, Božiu lásku. Urobili sme aj chyby, nie sme dokonalí, preto úprimne ďakujem  všetkým rodičom, ktorí nám zverili svoje deti za to, že nám vložili do rúk to najcennejšie, čo majú.

V súčasnej dobe má škola 264 žiakov v základnej škole a 91 detí v materskej škole.

30 rokov je dlhá doba. Dosť pre nás, aby sme nabrali ISKRU radosti, NOVÚ SILU, a CHUŤ do ďalšej práce na tejto škole pri práci s deťmi a žiakmi. Učiť ich, že zmyslom života nie je napĺňať očakávania druhých- ak po tom sami netúžia, ale objaviť vlastnú hodnotu, nájsť a objaviť prameň svojej Božskej sily. To si uvedomuje aj celé naše spoločenstvo. Nemôžeme všetkých napchať do jedného vreca, a ešte najhoršie do toho svojho...Rozmanitosť v jednote a škola ako komunita osobností.

Želám nám, aby sme boli katolícka škola duchom, srdcom aj činom. Naša úloha školy vzdelávať, ukazovať cestu a hovoriť o Bohu, aby bola našou dennou súčasťou. Aby sme dokázali denne v akejkoľvek pracovnej pozícií zasievať semienko do duše dieťaťa, aby sa s ďalším svojím životom dokázal popasovať čo najlepšie.

Nevieme,  čo budeme žať, no zasievajme spolu lásku, vieru, ľudskosť, dobro, toleranciu, osobnú slobodu, ktorá nezasahuje do slobody druhého.

Tešíme sa, že sme sa  mohli v Láske a na Slávu Otca stretnúť aj s bývalými zamestnancami i pozvanými hosťami a poďakovať za 30 rokov katolíckej školy, za všetkých jej žiakov, zamestnancov, rodičov, priateľov, sponzorov i podporovateľov.

Ďakujem za dnešnú prípravu slávnostného dňa všetkým, ktorí ho pripravovali.

Veľmi si vážim a ďakujem za  hlbokú osobnú angažovanosť, ktorá sa prejavila pri príprave priestorov školy, slávnostnej liturgii v Kostole sv. Martina, pri výzdobe sály , celého programu i príprave chutných jedál. 

Za všetkým, za piesňami, nácvikmi, výzdobou, za každým drobným návrhom aj jeho realizáciou je opäť konkrétny človek. Som na všetkých veľmi hrdá a ďakujem za to, že sme mohli pripraviť tento deň aj s Božou pomocou. 

Galéria videí