2%

OZNAM o 2% z Vašej dane

„Aj nám môžete poukázať 2% z Vašej dane a pomôcť tak žiakom našej školy.
Všetkým darcom ďakujeme!

  • Zamestnanci, ktorí požiadali o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa:

Podpísané Vyhlásenie spolu s Potvrdením môžete do 30. 04. 2021 odovzať na našej škole, prípadne doručiť na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

 

Tlačivá na stiahnutie (formát PDF).

VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

POUČENIE NA VYPLNENIE VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 

  • Údaje pre darcov, ktorí podávajú daňové priznanie:

Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená

Sídlo: Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi

IČO: 42434912

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese ekonom(at)zsdilong.sk alebo na
tel. čísle: 043 5 392 598


Vytlačiť