triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Záver šk. roka 2021/2022

Školský rok sme spolu so žiakmi ukončili poďakovacou sv. omšou v kostole sv. Martina, kde sa s nami rozlúčili i naši deviataci. Žiaci dostali vysvedčenia a hurá na prázdniny. Učitelia si ešte vychutnali spoločný obed, kde p. riaditeľka poďakovala všetkým za prácu počas celého šk. roka.

phoca thumb m 001

JUNIÁLES 2022

V tomto školskom roku stihli usporiadať aj ples pre všetkých žiakov druhého stupňa. Organizovali ho naši deviataci, ktorí sa takto s nami rozlúčili a my sme im popriali veľa šťastia na stredných školách a hlavne, nech na nás nikdy nezabudnú. Ďakujeme im za krásne chvíle prežité počas deviatich rokov na našej škole a veríme, že sme sa nevideli naposledy!

phoca thumb m 001

Škola v prírode 2022

Ako každý rok aj v tomto roku bol pre žiakov 3.A a 4.A pripravený týždeň hier, zábavy, poznávania, ale hlavne oddychu v škole v prírode. Po časoch Covidu sme mohli spoločne zdieľať nádherné prostredie penziónu Alžbeta v Demänovej doline.

phoca thumb m 001

Koncoročné výlety 2022

Žiaci našej školy sa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili rôznych výletov. Navštívili Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách, kontaktnú ZOO na Liptove či Spišskú Kapitulu v Spišskom Podhradí. Žiaci sa vyšantili sa v EnergyLandii v Poľsku či na chate s rodičmi. Niektorí boli na cykloturistike či pravej rybačke na Oravskej priehrade. Veríme, že žiaci si výlety so svojimi triednymi učiteľmi užili a prehĺbili vzájomné vzťahy.

phoca thumb m 001

Staroveký Rím a stredovek trochu inak

V mesiacoch máj a jún žiaci šiesteho ročníka na hodinách dejepisu usilovne pracovali  na témach: Rímske cisárstvo a obdobie stredoveku. Zábavnou formou potom prezentovali svojim spolužiakom a mladším žiakom zaujímavosti, ktoré sa počas projektového vyučovania dozvedeli. 

phoca thumb m 001