Otvorili sme Školskú výukovú záhradu DILONGOVINY KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Otvorili sme Školskú výukovú záhradu

Moderné vzdelávacie metódy v súlade s kresťanským učením.

DILONGOVINY

ČÍTAJ VIAC

KATOLÍCKY DUCH ŠKOLY

Nestačí žiakom odovzdávať vedomosti, citlivým a primeraným spôsobom chceme formovať ich osobnosť v súlade s učením Ježiša Krista.
Čítaj Viac

ZÁUJMOVÉ VYUČOVANIE A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Každý z nás dostal veľa talentov a schopností. Úlohou učiteľa je v každom žiakovi ich objaviť, rozvíjať a podporovať.
Čítaj Viac

Záver šk. roka 2021/2022

Školský rok sme spolu so žiakmi ukončili poďakovacou sv. omšou v kostole sv. Martina, kde sa s nami rozlúčili i naši deviataci. Žiaci dostali vysvedčenia a hurá na prázdniny. Učitelia si ešte vychutnali spoločný obed, kde p. riaditeľka poďakovala všetkým za prácu počas celého šk. roka.

phoca thumb m 001

JUNIÁLES 2022

V tomto školskom roku stihli usporiadať aj ples pre všetkých žiakov druhého stupňa. Organizovali ho naši deviataci, ktorí sa takto s nami rozlúčili a my sme im popriali veľa šťastia na stredných školách a hlavne, nech na nás nikdy nezabudnú. Ďakujeme im za krásne chvíle prežité počas deviatich rokov na našej škole a veríme, že sme sa nevideli naposledy!

phoca thumb m 001

Škola v prírode 2022

Ako každý rok aj v tomto roku bol pre žiakov 3.A a 4.A pripravený týždeň hier, zábavy, poznávania, ale hlavne oddychu v škole v prírode. Po časoch Covidu sme mohli spoločne zdieľať nádherné prostredie penziónu Alžbeta v Demänovej doline.

phoca thumb m 001

Koncoročné výlety 2022

Žiaci našej školy sa so svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili rôznych výletov. Navštívili Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách, kontaktnú ZOO na Liptove či Spišskú Kapitulu v Spišskom Podhradí. Žiaci sa vyšantili sa v EnergyLandii v Poľsku či na chate s rodičmi. Niektorí boli na cykloturistike či pravej rybačke na Oravskej priehrade. Veríme, že žiaci si výlety so svojimi triednymi učiteľmi užili a prehĺbili vzájomné vzťahy.

phoca thumb m 001