triedna kniha  m365
 logo ms male  skd
 jedalen

Záver šk. roka 2021/2022

Školský rok sme spolu so žiakmi ukončili poďakovacou sv. omšou v kostole sv. Martina, kde sa s nami rozlúčili i naši deviataci. Žiaci dostali vysvedčenia a hurá na prázdniny. Učitelia si ešte vychutnali spoločný obed, kde p. riaditeľka poďakovala všetkým za prácu počas celého šk. roka.

phoca thumb m 001